Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik bir Uygulama (An Application to the Accountants’ Information Technology Usage with the Theory of Reasoned Action)

İktisat İşletme ve Finans, Vol. 25, p. 65-88, 2010

Posted: 9 Oct 2011 Last revised: 20 Jul 2014

See all articles by Gökhan Özer

Gökhan Özer

Gebze Technical University

Emine Yilmaz

Istanbul Medeniyet University

Date Written: 2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullanım davranışlarının altında yatan nedenlerin ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede çalışmamızda Ajzen ve Fishbein tarafından geliştirilen Mantıklı Eylem Teorisi (Theory of Reasoned Action) esas alınarak muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullanımına yönelik tutumları, sübjektif normları, niyetleri ve bilgi teknolojisi kullanım davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket yardımıyla 456 muhasebeciden toplanan veri kullanılarak yapılan regresyon analizi sonucunda niyetin bilgi teknolojisi kullanım davranışı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Şayet davranışa yönelik niyet olumlu ise, davranış da olumlu olmaktadır. Bilgi teknolojisi kullanımına yönelik niyeti ise, bilgi teknolojisi kullanımına yönelik tutum ve sübjektif normlar istatistikî olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Muhasebecinin bilgi teknolojisine yönelik geliştirdiği tutum ve sübjektif normları olumlu ise, davranışa yönelik niyeti de olumlu olmaktadır.

The purpose of this study is to investigate underlying cause of accountants’ information technology usage behaviour. In this context, under the light of Theory of Reasoned Action that is developed by Ajzen and Fishbein, the relationship among the accountants’ attitude, subjective norms, intention (towards information technology usage) and information technology usage behaviors are analysed. The data is collected from 456 accountants via a questionnaire. As a result of regression analysis, it is found that accountants’ intention towards information technology usage has a significant impact on information technology usage behaviour. If the accountant’s intention towards information technology usage behaviour is positive, his behaviour is also positive. However, attitude and subjective norms towards information technology usage have a statistically significant effect on the intention towards information technology usage. If the accountants’ attitudes and subjective norms towards information technology are positive, their intention towards information technology usage is also positive.

Keywords: Theory of Reasoned Action, accounting, information technology, behaviour, accountant

JEL Classification: M40, M15, M00

Suggested Citation

Özer, Gökhan and Yilmaz, Emine, Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik bir Uygulama (An Application to the Accountants’ Information Technology Usage with the Theory of Reasoned Action) (2010). İktisat İşletme ve Finans, Vol. 25, p. 65-88, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1940707

Gökhan Özer

Gebze Technical University ( email )

Cayirova-Gebze
Kocaeli, Istanbul 41400
Turkey

Emine Yilmaz (Contact Author)

Istanbul Medeniyet University ( email )

D-100 Karayolu
Merdivenkoy Mevkii No:6/1 Goztepe/Kadıkoy
Istanbul
Turkey

HOME PAGE: http://www.medeniyet.edu.tr/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
1,126
PlumX Metrics