Ethical Responsibility of Marketing Activity

Amfiteatru Economic, No. 23, 2008

Posted: 17 Nov 2011

See all articles by Alexandru Nedelea

Alexandru Nedelea

Stefan cel Mare University Suceava

Date Written: August 16, 2008

Abstract

More and more firms answer to the need to offer policies and directions that help managers to approach the problems of marketing ethics. Business ethics represent reaction against immoral practices with negative effects in society, but also an awareness of the observance necessity of moral rules in the field of economics. Social responsible marketing imposes as market approach attend firm interests and those approached. Social responsibility is a tool of assurance for the firm success on long term. More and more companies are concerned in ethical conscience growing up of the managers and workers. The firms has to analyze if their marketing activity is actually ethical and social responsible. It is advisable that organizations conceive corporate policies of marketing ethics that include detailed directions that has to be observed by the staff of the company. Ethics and social responsibility need a total engagement of the firm. They have to be a component of the whole firm culture. Ethical values promotion is done by team work and by initiative and the results appear in increasing reputation and organization image.

Firmele răspund, într-o măsură din ce în ce mai mare, nevoii de a oferi politici şi directive care să-i ajute pe manageri să abordeze problemele de etică de marketing. Etica în afaceri reprezintă o reacție împotriva practicilor imorale cu efecte negative în societate, dar și o conștientizare a necesității respectării unor reguli morale și în domeniul economic. Marketingul responsabil din punct de vedere social impune ca abordarea pieţei să se facă nu doar pentru a servi intereselor firmei, ci şi intereselor celor abordaţi.

Responsabilitatea socială este un instrument de asigurare a succesului firmei pe termen lung. Tot mai multe firme sunt preocupate de creșterea conștiinței etice a managerilor și lucrătorilor lor. Firmele trebuie să analizeze dacă activitatea lor de marketing este cu adevărat responsabilă din punct de vedere etic şi social. În acest sens, este indicat ca organizațiile să conceapă politici corporative de etică de marketing care să includă directive detaliate pe care trebuie să le respecte tot personalul companiei. Etica şi responsabilitatea socială necesită un angajament total din partea firmei. Ele trebuie să fie o componentă a culturii de ansamblu a firmei. Promovarea valorilor etice se face prin lucru în echipă şi prin iniţiativă, iar rezultatele apar prin creşterea reputaţiei şi a imaginii organizaţiei.

Keywords: ethical responsibility, ethical behavior code, ethical marketing

JEL Classification: M14, M34

Suggested Citation

Nedelea, Alexandru, Ethical Responsibility of Marketing Activity (August 16, 2008). Amfiteatru Economic, No. 23, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1960469

Alexandru Nedelea (Contact Author)

Stefan cel Mare University Suceava ( email )

Str. Universitatii nr. 13
Suceava, Suceava 720229
Romania
+40740019277 (Phone)
+40230520080 (Fax)

HOME PAGE: http://www.seap.usv.ro/ct

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
363
PlumX Metrics