Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?)

Homo Communicativus, Vol. 2, No. 4, p. 103, 2008

9 Pages Posted: 9 Feb 2020

Date Written: November 21, 2006

Abstract

Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie.

Computer games (video games) are becoming increasingly popular way to relax, or even to maintain social relationships with other people. However, they are not just only entertainment. Treated as a mass media become a source of income, knowledge and social problems, which may distort the reality presented in them. It may also become the basis for manipulation and propaganda, to serve the struggle for cultural dominance, and indicate social problems.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Mass media, Computer games, Social problems, Maturing content, Serious games

JEL Classification: L82, L86, Z1

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?) (November 21, 2006). Homo Communicativus, Vol. 2, No. 4, p. 103, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963852

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
521
PlumX Metrics