W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity)

PATRZĄC NA STAROŚĆ, pp. 165-211, H. Jakubowska, A. Raciniewska & Ł. Rogowski, eds., UAM, 2009

54 Pages Posted: 24 Nov 2011 Last revised: 4 Feb 2015

Date Written: November 1, 2009

Abstract

Polish Abstract: Sieć internet coraz częściej służy nie tylko komunikacji między jej użytkownikami. Pojawienie się serwisów Web 2.0 stanowiących swoiste platformy do publikacji najrozmaitszych treści (m.in. zdjęć, filmów, nagrań muzycznych, linków do ciekawych stron) pozwoliło na uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania milionów ludzi na świecie. Praca traktuje o próbie socjologicznej analizy wizualnych materiałów zastanych traktujących o starości, które zostały udostępnione publicznie przez osoby korzystające z witryny DeviantART, Inc. Jest to jedna z najdłużej funkcjonujących społeczności internetowych zrzeszających artystów z całego świata. Artykuł zwraca uwagę na wielość współczesnych form prezentacji starości oraz trudności i wskazówki metodologiczne związane z badaniem zasobów nowych mediów.

English Abstract: Internet increasingly serves not only to communication between it's users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content (including images, movies, music, links to interesting sites) allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the DeviantART, Inc.. It's one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms of presentation of old age and difficulties and methodological guidelines related to the study of resources from new media.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Web 2.0, User-Generated Content, Ageing, Virtual Communities

JEL Classification: Z1, L82, J14, Z11

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity) (November 1, 2009). PATRZĄC NA STAROŚĆ, pp. 165-211, H. Jakubowska, A. Raciniewska & Ł. Rogowski, eds., UAM, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963872

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
512
PlumX Metrics