Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development)

18 Pages Posted: 25 Nov 2011 Last revised: 21 Oct 2013

Date Written: June 1, 2009

Abstract

Koncepcje kapitału społecznego mają istotne znaczenie w podnoszeniu jakości życia. Niemniej skutki oddziaływania nagromadzonego kapitału społecznego w sferach ekonomicznej, społecznej i politycznej mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Artykuł przybliża specyfikę zaufania jako kluczowej odmiany kapitału społecznego i jego stan wśród Polaków. Wskazane zostają też różnice między nieufnością, brakiem zaufania i funkcjonalnymi substytutami zaufania. Całość uzupełnia zestawienie oddolnych metod budowania kapitału społecznego.

The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Social capital, Trust, Quality of life

JEL Classification: A14, Z13, Q01

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development) (June 1, 2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963890 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1963890

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
658
PlumX Metrics