Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland)

JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ, WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA, pp. 92-107, D. Kałuża & P. Szukalski, eds., Tódź, 2010

16 Pages Posted: 25 Nov 2011 Last revised: 14 Feb 2014

Date Written: June 1, 2010

Abstract

Polish Abstract: Obywatelskie nieuczestnictwo w życiu publicznym należy do najważniejszych problemów współczesnej Polski. Zjawisko to czyni wszystkie pokolenia równymi a przeciwstawienie się mu wymaga przełamania barier integracji międzypokoleniowej. Niniejsze opracowanie wskazuje, iż dążenie do spójności i stabilności systemu może opierać się na wykorzystaniu korzyści z różnicy wieku członków społeczeństwa. Wskazane zostały wymiary i poziomy poszukiwania rozwiązań jakościowych na rzecz integracji w warunkach kształtowania się w przestrzeni społecznej ładu rozproszonego oraz typy barier integracji międzypokoleniowej związane z procesem starzenia się społeczeństw i zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek.

English Abstract: Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also contains types of different approaches to the integration barriers related with process of aging society and discrimination based on age phenomenon.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Intergenerational Relations, Age Integration, Generational Conflict, Age Discrimination, Aging

JEL Classification: J11, J14, D74, Z13

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland) (June 1, 2010). JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ, WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA, pp. 92-107, D. Kałuża & P. Szukalski, eds., Tódź, 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963891

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
95
Abstract Views
748
rank
293,720
PlumX Metrics