Abstract

https://ssrn.com/abstract=1963892
 


 Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image)


Andrzej Klimczuk


Warsaw School of Economics (SGH), Students

June 1, 2010

KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY, WYDAWNICTWO IFIS PAN AND WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 383-395, P. Gliński, I. Sadowski & A. Zawistowska, eds., Warszawa, 2010

Abstract:     
Polish Abstract: Środki komunikowania masowego odgrywają kluczową rolę w społeczeństwach nowoczesnych. Media umożliwiają docieranie informacji o bieżących wydarzeniach do szerokich rzesz odbiorców, interpretują je i konstruują ich znaczenia, wytwarzają wspólnotę wartości, organizują rozrywkę w czasie wolnym oraz pośredniczą w mobilizowaniu ruchów społecznych. Komunikacja masowa jest też związana z prowadzeniem debaty publicznej i uwrażliwianiem opinii publicznej na problemy społeczne. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych wyników analiz empirycznych przekazów dostrzeganych przez ludzi starych w prasie, radiu i telewizji związanych z ich wizerunkiem, problemami i interesami. Praca zarysowuje również oczekiwania seniorów wobec działalności mass mediów na poziomie lokalnym i krajowym.

English Abstract: The mass media play a crucial role in modern societies. Media allows reaching with information’s about current events to the broad masses of recipients, they interpret it and construct their meanings, they create a community of values, organize entertainment in leisure time and mediate in mobilizing social movements. Mass communication is also related to conduct of public debate and developing public opinion awareness about social problems. The aim of this article is to bring closer look on the results of empirical analysis of selected messages perceived by older people in the press, radio and television that are related to their image, problems and interests. Work outlines the expectations of senior citizens towards activities of mass media on local and national level.

Note: Downloadable document is in Polish.

Number of Pages in PDF File: 13

Keywords: Social Capital, Mass Media, Public Communication, Aging

JEL Classification: Z13, J14, L82


Open PDF in Browser Download This Paper

Date posted: November 25, 2011 ; Last revised: February 4, 2015

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image) (June 1, 2010). KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY, WYDAWNICTWO IFIS PAN AND WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 383-395, P. Gliński, I. Sadowski & A. Zawistowska, eds., Warszawa, 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963892

Contact Information

Andrzej Klimczuk (Contact Author)
Warsaw School of Economics (SGH), Students ( email )
Warsaw
Poland
Feedback to SSRN


Paper statistics
Abstract Views: 251
Downloads: 17