Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age)

SPOŁECZNE WYMIARY STARZENIA SIĘ, BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ. TOM IV, WYD. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, pp. 101-117, A. Fabiś & M. Muszyński, eds., Bielsko-Biała, 2011

21 Pages Posted: 25 Nov 2011 Last revised: 24 Apr 2015

Date Written: November 23, 2011

Abstract

Polish Abstract: Złożoność przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach sprawia, iż niezbędne staje się pogłębienie analiz oddziaływania nierówności społecznych na aktywność ludzi starych. Upowszechnianie się nowych technologii i form organizacyjnych pozwala na rozwiązanie wielu problemów społecznych i podniesienie jakości życia ludzkiego. Jednocześnie poszerza się zakres dziedzin, w których ludzie starzy tracą swój autorytet oraz różnią się między sobą kompetencjami wymaganymi do osiągania społecznie cenionych dóbr. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nierówności dla aktywności ludzi starych oraz jej związków z kapitałem społecznym w warunkach kształtowania się w polskiej przestrzeni społecznej ładu rozproszonego. Opracowanie przybliża wybrane wyniki badań empirycznych, które ukazują wymiary zróżnicowania kategorii społecznej ludzi starych.

English Abstract: Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight the importance of inequality for the activity of the elderly and its relationship to social capital in conditions of shaping social dispersion space order. Study brings closer chosen results of empirical studies portraying the dimensions of internal diversity of seniors.

Keywords: Social Inequality, Social Capital, Nursing Homes, University of the Third Age, Aging

JEL Classification: J14, Z13

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age) (November 23, 2011). SPOŁECZNE WYMIARY STARZENIA SIĘ, BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ. TOM IV, WYD. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, pp. 101-117, A. Fabiś & M. Muszyński, eds., Bielsko-Biała, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963897

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
505
PlumX Metrics