הסדרי ניהול קטגוריות של מוצרי צריכה בשוק הקמעונאי: היבטים בהגבלים עסקיים (Category Management in the Israeli Retail Market – Aspects in Antitrust Law)

תאגידים ד 108, 2007
Taagidim, Vol. D3, August 2007

17 Pages Posted: 3 Dec 2011 Last revised: 31 Jan 2019

Date Written: August 3, 2007

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות הולכת ומתגברת השפעתו של הקמעונאי על רכישות צרכנים, תוך כרסום בהשפעתו של היצרן עצמו. התופעה קיבלה ממדים מפתיעים בארצות הברית בשנות התשעים של המאה העשרים, שעה שקמעונאים החלו מתאגדים ומתמזגים לכדי קונגלומרטים ענקיים דוגמת וול-מארט. כך, הקמעונאי החל משווק מרכולתו במתקנים גדולים, כאשר בידו נתונה ההשפעה המכרעת על האופן שבו יאורגנו המוצרים ויוצגו לצרכן הסופי. כתגובת נגד, פיתחו היצרנים מנגנון המתלווה למכירת המוצרים לקמעונאי, שעיקרו אספקת שירותי ניהול לקמעונאי. מדובר בשירות לניהול קטגוריות מוצרים, הניתן ללא עלות כספית לקמעונאי. המאמר סוקר את מאפייני התופעה ואת השלכותיה על צמצום התחרות (בייחוד הסדרים כובלים) ולאחר מכן מציג סוגיות מרכזיות בהגבלים עסקיים הגלומים בפרקטיקה, באמצעות משפט אמריקני משווה. לבסוף כולל המאמר המלצות לטיפול משפטי בתופעה.English Abstract:The article explains the practice of category management in large retail chains, especially in the food industry. In this practice, the manufacturer offers the retailer services, free of charge, for managing the way that products are organized and displayed for consumers at the retailer's facilities. The article reviews one of the most notable legal cases in U.S. courts regarding Category Management, Conwood v. USTC (2002), which resulted in over a billion dollars in compensations. The article then follows with a review of the Israeli Antitrust Authority's response to this practice in Israel, in the form of a. an opinion letter stating the practice in question is a restrictive arrangement and b. a consent decree between the Authority and three of Israel's largest retail food chains at the time: Ribua Chachol, Shupersal and ClubMarket. The article explores antitrust law implications for the practice described, including: competition, vertical and horizontal restrictive arrangements, consumer welfare, monopolies and price regulation.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: antitrust law, category arrangements, restrictive arrangements, retail food chains, Israel Antitrust Authority

Suggested Citation

Yadin, Sharon, הסדרי ניהול קטגוריות של מוצרי צריכה בשוק הקמעונאי: היבטים בהגבלים עסקיים (Category Management in the Israeli Retail Market – Aspects in Antitrust Law) (August 3, 2007). תאגידים ד 108, 2007
Taagidim, Vol. D3, August 2007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1967850

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
178
PlumX Metrics