Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy)

TRANSFER WIEDZY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, pp. 57-75, M. Grzybowski, ed., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, 2011

19 Pages Posted: 2 Apr 2012 Last revised: 8 Aug 2015

Date Written: April 16, 2011

Abstract

Polish Abstract: Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego wizerunku gerontechnologii.

English Abstract: The increase in the length of human life favors development of goods and services to the elderly. Article describes phenomenon of the silver economy as an economic system based on meeting the needs of ageing populations. Study presents examples of strategic and organizational solutions related to the creation of gerontechnology. Work takes into account concepts of cooperation between public, commercial and non-governmental sector entities: strategies for innovation, welfare clusters and silver economy networks. It also highlighted the new research institutions such as "agelab" and cultural institutions "medialab", which can be used to shape public image of gerontechnologies.

Keywords: elderly people, silver economy, robotics divide, gerontechnology, universal design, intergenerational design, well-being cluster, agelab, medialab

JEL Classification: I23, I38, J14, O32, R10

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy) (April 16, 2011). TRANSFER WIEDZY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, pp. 57-75, M. Grzybowski, ed., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2031470

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
64
Abstract Views
531
rank
369,022
PlumX Metrics