Jurisprudentiestatistiek; Over De Publicatie, Annotatie En Citatie Van Rechterlijke Uitspraken (Case Law Statistics: On the Publication, Annotation and Citation of Judicial Decisions)

Nederlands Juristenblad 2012/32, p. 2142

9 Pages Posted: 26 Apr 2012

See all articles by Marc van Opijnen

Marc van Opijnen

Publications Office of the Netherlands

Date Written: April 25, 2012

Abstract

Sinds de oprichting van Rechtspraak.nl in december 1999 zijn er ongeveer 200 000 uitspraken op deze databank gepubliceerd. De kwantitatieve analyses in dit artikel illustreren de veranderingen in de jurisprudentiemarkt die daardoor teweeg is gebracht. De publieke beschikbaarheid van al deze uitspraken legt ook het gebrek aan een degelijke informatiearchitectuur binnen het juridische domein bloot. Uitgevers zouden het LJN standaard als jurisprudentienummering moeten gebruiken in plaats van vast te houden aan de eigen standaarden. In plaats van mee te deinen op de maatschappelijke stroom van open standaarden en kennisdeling blijven zij daar echter koppig tegenin zwemmen.

Since the inception of the Netherlands judiciary website ‘Rechtspraak.nl’ in December 1999 around 200,000 judicial decisions have been published in its database. The quantitative analyses presented in this paper illustrate the changes it has brought to the legal information market. The public availability of all these judgments also uncovers the lack of a sound information architecture within the legal domain. Commercial publishers should use the neutral, court designated case law identifier ‘LJN’ instead of sticking to their own vendor specific identifiers. Stubbornly they try to go against the trend of open standards and knowledge sharing.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: case law statistics, legal knowledge management

Suggested Citation

van Opijnen, Marc, Jurisprudentiestatistiek; Over De Publicatie, Annotatie En Citatie Van Rechterlijke Uitspraken (Case Law Statistics: On the Publication, Annotation and Citation of Judicial Decisions) (April 25, 2012). Nederlands Juristenblad 2012/32, p. 2142, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2046194

Marc Van Opijnen (Contact Author)

Publications Office of the Netherlands ( email )

Wilhelmina van Pruisenweg 52
The Hague, 2595 AN
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
542
Rank
657,816
PlumX Metrics