Het Communautaire Geteld – Een Kwantitatief Onderzoek Naar Europeesrechtelijke Verwijzingen in Rechterlijke Uitspraken En Rechtswetenschappelijke Literatuur (A Quantitative Research on References to EU Law in Judicial Decisions and Legal Literature in the Netherlands)

SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2011/6, p. 271

10 Pages Posted: 26 Apr 2012

See all articles by Marc van Opijnen

Marc van Opijnen

Publications Office of the Netherlands

Date Written: April 25, 2012

Abstract

Hoe vaak komen in Nederlandse rechterlijke uitspraken Europeesrechtelijke aspecten aan de orde? Zijn daarbij verschillen waar te nemen tussen instanties en rechtsgebieden? Worden uitspraken met EU-aspecten vaker gepubliceerd, geannoteerd en geciteerd dan andere uitspraken? Welke Europese richtlijnen, verordeningen en arresten worden in uitspraken en doctrine het meest geciteerd? Verslag van een grootschalig kwantitatief onderzoek in jurisprudentie en rechtswetenschappelijke literatuur.

How often do issues of EU law play a role in Dutch judicial decisions? Can differences be observed between different courts or fields of law? Are EU related decisions more often published, annotated and cited than other judgments? And which EU directives, regulations and decisions are most frequently quoted? A report on a large-scale quantitative analysis in case law and legal literature.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: EU law, legal informatics, case law citations

Suggested Citation

van Opijnen, Marc, Het Communautaire Geteld – Een Kwantitatief Onderzoek Naar Europeesrechtelijke Verwijzingen in Rechterlijke Uitspraken En Rechtswetenschappelijke Literatuur (A Quantitative Research on References to EU Law in Judicial Decisions and Legal Literature in the Netherlands) (April 25, 2012). SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2011/6, p. 271, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2046214

Marc Van Opijnen (Contact Author)

Publications Office of the Netherlands ( email )

Wilhelmina van Pruisenweg 52
The Hague, 2595 AN
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
44
Abstract Views
494
PlumX Metrics