Zoeken Naar Juridische Informatie in De EU; Steeds Meer Bomen Maar Nog Te Weinig Bos (Searching for Legal Information in the EU: Ever More Trees, But Still Too Little Wood)

Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie – 2011/1, p. 11

8 Pages Posted: 28 Apr 2012

See all articles by Marc van Opijnen

Marc van Opijnen

Publications Office of the Netherlands

Date Written: April 25, 2012

Abstract

Om goed te kunnen acteren in de Europese Unie (EU) dienen burgers en juristen toegang te hebben tot juridische informatie van de EU maar ook hebben ze behoefte aan juridische informatie uit andere lidstaten. De laatste jaren zijn veel initiatieven genomen om deze informatie op internet beschikbaar te maken maar desondanks is deze informatie vaak slecht toegankelijk: gegevens zijn nauwelijks met elkaar in verband gebracht, informatiebronnen worden niet eenduidig geïdentificeerd, metagegevens zijn niet geharmoniseerd en databanken kunnen vaak niet worden doorzocht met criteria die voor juristen het meest voor de hand liggen. In dit artikel worden de belangrijkste informatiebronnen besproken. Daarbij worden semantische interoperabiliteitsproblemen met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Voorts worden enkele ontwikkelingen besproken die perspectief bieden voor de langere termijn.

To act effectively within the European Union citizens and lawyers not only need access to EU legal information, but also to national legal information from other EU member states. In spite of various initiatives to make this information available on the internet that have arisen in recent years, the accessibility of this information needs improvement: data is hardly linked, information resources are poorly identified, metadata aren't harmonized and databases cannot be queried by those criteria which are the most appropriate for legal research. In this paper the most relevant internet sources are discussed and problems of semantic interoperability are illustrated by practical examples. Finally, some recent developments are discussed that offer a positive future outlook.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

van Opijnen, Marc, Zoeken Naar Juridische Informatie in De EU; Steeds Meer Bomen Maar Nog Te Weinig Bos (Searching for Legal Information in the EU: Ever More Trees, But Still Too Little Wood) (April 25, 2012). Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie – 2011/1, p. 11, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2046224

Marc Van Opijnen (Contact Author)

Publications Office of the Netherlands ( email )

Wilhelmina van Pruisenweg 52
The Hague, 2595 AN
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
492
PlumX Metrics