Europese E-Justice – Ambitieus en Weerbarstig (European E-Justice - Ambitious and Intractable)

SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009/11, p. 410

9 Pages Posted: 25 Apr 2012 Last revised: 26 Apr 2012

See all articles by Marc van Opijnen

Marc van Opijnen

Publications Office of the Netherlands

Date Written: November 2, 2009

Abstract

Het Meerjarenactieplan 2009-2013 voor de Europese e-justice beoogt de digitale informatievoorziening over het recht van de EU en de lidstaten te verbeteren, en het elektronisch rechtsverkeer tussen justitiabelen, juridische beroepsbeoefenaren en rechtsprekende instanties te faciliteren en stimuleren. De lat is hoog gelegd; aan uitdagingen geen gebrek.

The multi-annual action plan 2009-2012 on European e-Justice aims to improve digital access to EU and national legal information, and to facilitate electronic information exchange between citizens, legal practitioners and governmental/judicial organizations. High ambitions and no lack of challenges.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: legal information in the EU, e-justice

Suggested Citation

van Opijnen, Marc, Europese E-Justice – Ambitieus en Weerbarstig (European E-Justice - Ambitious and Intractable) (November 2, 2009). SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009/11, p. 410, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2046259

Marc Van Opijnen (Contact Author)

Publications Office of the Netherlands ( email )

Wilhelmina van Pruisenweg 52
The Hague, 2595 AN
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
45
Abstract Views
437
PlumX Metrics