Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen Og Høyesterett - Uavhengighet Og Demokratisk Kontroll (The European Court of Human Rights and the Supreme Court - Independence and Democratic Control)

Originally published as: DOMMERNES UAVHENGIGHET, pp. 443-461, Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth, Bård Tønder, eds., Bergen: Fagbokforlaget, 2012

MultiRights Research Paper No. 12-02

18 Pages Posted: 3 May 2012 Last revised: 30 Jan 2015

See all articles by Geir Ulfstein

Geir Ulfstein

Faculty of Law, University of Oslo; Pluricourts

Andreas Follesdal

Pluricourts

Date Written: 2012

Abstract

I denne artikkelen drøfter vi prøvingen av norsk rett i forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og av Høyesterett, både ut fra demokratiske legitimitet og mulige andre grunnlag for legitim myndighetsutøvelse. Vi peker til sist på hva denne internasjonaliseringen av retten kan og kanskje bør få å si for den allmenne oppfatningen av dommernes funksjoner i det norske samfunn og deres uavhengighet – og noen konsekvenser for utvelgelsen av dommere til Høyesterett og til internasjonale domstoler og medlemmer av menneskerettslige overvåkingsorganer.

In this article we discuss the attempts of the Norwegian law in connection to the European Convention of Human Rights by the European Court of Human Rights and the Norwegian Supreme Court. We focus on both democratic legitimacy and other possible basis for legitimate exercise of authority.

Finally, we indicate what could and (might) should be the consequences for the internationalization of the law with regard to the general perception of the judges' functions in the Norwegian society and their independence, and also the consequences of the judges' selection to the Supreme Court, to the international courts, and to membership of the supervisory bodies for human rights.

Note: Downloadable document is in Norwegian.

Keywords: multi rights

Suggested Citation

Ulfstein, Geir and Follesdal, Andreas, Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen Og Høyesterett - Uavhengighet Og Demokratisk Kontroll (The European Court of Human Rights and the Supreme Court - Independence and Democratic Control) (2012). Originally published as: DOMMERNES UAVHENGIGHET, pp. 443-461, Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth, Bård Tønder, eds., Bergen: Fagbokforlaget, 2012; MultiRights Research Paper No. 12-02. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2050341 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2050341

Geir Ulfstein

Faculty of Law, University of Oslo ( email )

PO Box 6706 St Olavsplass
Oslo, 0130
Norway

Pluricourts

Norway

Andreas Follesdal (Contact Author)

Pluricourts ( email )

P.O. Box 6706
St. Olavs plass 5
0130 Oslo
Norway

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
69
rank
324,566
Abstract Views
1,632
PlumX Metrics