İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Job Satisfaction on Accountants’ Organizational Commitment and Turnover Intentions)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013, s. 55-74

20 Pages Posted: 24 Jul 2012 Last revised: 1 Dec 2013

See all articles by Mehmet GÜNLÜK

Mehmet GÜNLÜK

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Gökhan Özer

Gebze Technical University

Murat Özcan

Abant Izzet Baysal University

Date Written: 2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı, muhasebecilerin iş memnuniyetlerine ilişkin algılamalarının, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerindeki muhasebe bürolarında (serbest muhasebeci ile serbest muhasebeci ve mali müşavirlik büroları) bağımlı olarak çalışan 1085 muhasebe meslek üyesinin (mesleki stajyer, SM ve SMMM) katılımından oluşan örneklem esas alınmıştır. İş memnuniyeti, örgütsel bağlılık ile işten ayrılma eğilimi değişkenleri arasındaki ilişkiler, Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık modeli ele alınarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçları iş memnuniyetinin örgüte duygusal ve normatif bağlılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde, örgüte devam bağlılığı üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

The aim of this study is to search the effects of accountant’s perceptions about job satisfaction over turnover intention and organizational commitment. For this purpose, a sample consisting of 1085 accountancy profession member (Trainers, CA and CPA) who work dependent to accounting firms (CA and CPA firms) from various regions in Turkey is based. Job satisfaction, organizational commitment and turnover intention relations have been examined by using Meyer and Allen’s three-component model of organizational commitment. To be able to test the relationships among job satisfaction, organizational commitment and turnover intention, the findings which have been obtained by analyzing the data from the questionnaire that was carried out with random selection,job satisfaction has a statistically meaningful and positive effect on affective and normative commitment to the organization, and meaningful and negative effect on continuous commitment to organization.

Keywords: Accountants’ Job Satisfaction, Organizational Commitment Turnover Intention

Suggested Citation

GÜNLÜK, Mehmet and Özer, Gökhan and Özcan, Murat, İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi (The Effect of Job Satisfaction on Accountants’ Organizational Commitment and Turnover Intentions) (2013). Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013, s. 55-74, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2115386

Mehmet GÜNLÜK (Contact Author)

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY ( email )

Milas Vocational School
Becin Mah. Universite Cad. No:35
Milas, MUGLA 48200
Turkey
+90 252 211 5616 (Phone)

Gökhan Özer

Gebze Technical University ( email )

Cayirova-Gebze
Kocaeli, Istanbul 41400
Turkey

Murat Özcan

Abant Izzet Baysal University ( email )

United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
197
Abstract Views
1,207
rank
196,650
PlumX Metrics