Situaţia Juridică Actuală a Contractului De Vânzare Afectat De Opţiunea Răscumpărării (Current Juridical Status of the Sales Contract Affected by the Buyback Option)

14 Pages Posted: 5 Sep 2012

See all articles by Rodica Peptan

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: September 5, 2012

Abstract

Noul Cod civil, în Titlul IX, Capitolului 1, Sectiunea a 4-a, art. 1758, defineşte vânzarea cu opţiunea de răscumpărare ca fiind o vânzare afectată de o condiţie rezolutorie prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis cumpăratorului.

Condiţia rezolutorie care afectează contractul (exercitarea facultăţii de răscumpărare într-un anumit termen) depinde exclusiv de voinţa vânzătorului, este o condiţie pur potestativă. Condiţia pur potestativă a cărei îndeplinire depinde exclusiv de voinţa debitorului este potrivit noului Cod civil ineficace, dacă este suspensivă (art. 1403 NCC).

The New Civil Code, in Title IX, Chapter 1, the 4th Section, art. 1758, defines the sale with a buyback option as a sale affected by a decisive condition by means of which the seller reserves the right to buy back the good or the right transmitted to the buyer.

The decisive condition affecting the contract (exerting the buyback faculty in a certain term) depends exclusively on the seller’s will, is a purely potestative condition. The purely potestative condition whose accomplishment depends exclusively on the debtor’s will is inefficient, according to the New Civil Code, if it is suspensive (art. 1403 NCC).

Note: The downloadable document is in both Romanian and English.

Keywords: vânzarea cu opţiunea de răscumpărare, Noul Cod civil, contract, condiţia rezolutorie, vanzător, sale with a buyback option, New Civil Code, contract, decisive condition, seller

Suggested Citation

Peptan, Rodica, Situaţia Juridică Actuală a Contractului De Vânzare Afectat De Opţiunea Răscumpărării (Current Juridical Status of the Sales Contract Affected by the Buyback Option) (September 5, 2012). Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2141910

Rodica Peptan (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
61
Abstract Views
683
rank
378,011
PlumX Metrics