Interes Publiczny a Interes Grupowy W Polskim Prawie: Analiza Legislacji W Latach 1989-2011 (The Public Interest and the Group Interests in Polish Law: Analysis of Legislation in Years 1989-2011)

26 Pages Posted: 22 Sep 2012 Last revised: 28 Sep 2012

See all articles by Stanislaw Alwasiak

Stanislaw Alwasiak

Cracow University of Economics

Monika Lewandowska-Kalina

Warsaw School of Economics (SGH)

Lech Kalina

Warsaw School of Economics (SGH)

Oskar Kowalewski

IESEG School of Management; LEM - CNRS 9221

Krzysztof Rybinski

Vistula University

Michał Możdżeń

Cracow University of Economics

Date Written: August 21, 2012

Abstract

W artykule prezentowane są wyniki badania nad realizacją interesów grupowych w procesie legislacyjnym w Polsce, które zostały przeprowadzone na próbie 1365 ustaw uchwalonych w latach 1990-2011. Na ich podstawie w badaniu analizowane są dwie powiązane kwestie: stanu polskiego prawodawstwa oraz legislacyjnego odzwierciedlenia wpływu grup interesu na stan spraw publicznych. Wobec tego wyniki badań nie daje bezpośredniego wglądu w proces lobbingu ustawowego, a jedynie odnosi się do faktu uprzywilejowania w prawie niektórych grup kosztem ogółu społeczeństwa. Z obliczeń na podstawie zebranych danych i z wykorzystaniem modelu logitowego wynika jednak, że istotny wpływ na tworzenie prawa ma obecna sytuacja gospodarcza kraju, stan finansów publicznych, odległość do najbliższych wyborów parlamentarnych, jak i też osoba, która w danym momencie zajmuje stanowisko ministra finansów.

This paper presents the results of research on the implementation of group interests in the legislative process in Poland, which were carried out on a sample of 1,365 laws passed in the years 1990-2011. On the basis of the study we examine two related issues: the state of the Polish legislation and legislation reflection of the impact of interest groups on the state of public affairs. Therefore, the results do not give direct insight into the process of lobbying, and only refers to the fact that the law favored some groups at the expense of the general public. Calculations based on the data collected and logit model show, however, that the current economic situation of the country, the state of public finances, the distance to the next parliamentary elections, as well as a person who at the moment occupies the position of Minister of Finance have a significant impact on the creation of law.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: interes grupy, interes publiczny, finanse publiczne, legislacja, lobbying

JEL Classification: D72

Suggested Citation

Alwasiak, Stanislaw and Lewandowska-Kalina, Monika and Kalina, Lech and Kowalewski, Oskar and Rybinski, Krzysztof and Możdżeń, Michał, Interes Publiczny a Interes Grupowy W Polskim Prawie: Analiza Legislacji W Latach 1989-2011 (The Public Interest and the Group Interests in Polish Law: Analysis of Legislation in Years 1989-2011) (August 21, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2150121 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2150121

Stanislaw Alwasiak

Cracow University of Economics

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Monika Lewandowska-Kalina (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Lech Kalina

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Oskar Kowalewski

IESEG School of Management ( email )

1 Parvis de La Défense
Socle de la Grande Arche
Paris La Défense cedex, 92044
France

HOME PAGE: http://www.ieseg.fr/en/faculty-and-research/professor/?id=1740

LEM - CNRS 9221 ( email )

Lille
France

HOME PAGE: http://lem.cnrs.fr/

Krzysztof Rybinski

Vistula University ( email )

Stoklosy 3
Warsaw
Poland

Michał Możdżeń

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
97
Abstract Views
1,362
Rank
483,522
PlumX Metrics