WIEKIZM JAKO PRZESZKODA W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA MĄDROŚCI (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

WSPÓLNOTA I RÓŻNICA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA, ANALIZY I ROZPRAWY, WYD. ADAM MARSZAŁEK, pp. 344-360, A. Kobylarek, ed., Toruń, 2009

15 Pages Posted: 28 Sep 2012 Last revised: 5 Feb 2015

Date Written: January 2, 2009

Abstract

Polish Abstract: Ocena obecności ludzi starych w społeczeństwie zależy od tempa rozwoju technologicznego i gospodarczego. Szybkie zmiany sprzyjają dyskryminacji ze względu na wiek oraz przyczyniają się do niedostrzegania jednostkowych i zbiorowych korzyści płynących ze wzrostu długości życia ludzkiego. Artykuł zwraca uwagę na niezbędność poszukiwania pomysłów aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, jak też przybliża koncepcję kreowania przestrzeni miejskich sprzyjających rozwojowi i integracji wszystkich grup wiekowych. Praca podkreśla znaczenie starszego pokolenia w procesie utrzymania ciągłości kulturowej w społeczeństwach informacyjnych i społeczeństwach wiedzy poprzez przeciwstawienie tych idei projektowi społeczeństwa mądrości.

English Abstract: Attitudes towards elder people in society depend on the pace of its technological and economical development. Fast changes not only encourage discrimination on the ground of age but also blur the perception of both individual and collective benefits from the extension of life length. This article emphasizes the necessity of finding new ideas of elders’ active social participation. Furthermore, it points out the conceptions of creating city areas that favor development and integration of all age groups. It underlines the significance of older generations in process of sustaining cultural continuity in information and knowledge societies by contrasting those ideas with the wisdom society project.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Wisdom Society, Social Integration, Ageism, Age Discrimination, Age Integration, Intergenerational Relationships

JEL Classification: J14, Z13, D8

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, WIEKIZM JAKO PRZESZKODA W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA MĄDROŚCI (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society) (January 2, 2009). WSPÓLNOTA I RÓŻNICA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA, ANALIZY I ROZPRAWY, WYD. ADAM MARSZAŁEK, pp. 344-360, A. Kobylarek, ed., Toruń, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2153797

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
416
PlumX Metrics