Avropa Vahid Valyuta Sistemi (Common Currency and European Common Monetary System)

13 Pages Posted: 29 Oct 2012 Last revised: 12 Nov 2012

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria

Date Written: October 20, 2005

Abstract

Ortaq pul sistemi , iqtisadi bloklaşma vəya iqtisadi inteqrasiya olaraq da ifadə ediləbiləcək olan iqtisadi birliyin mərhələlərindən biridir. Hələ İkinci Dünya Müharibəsi sona çatmadan , BVF qurulmasından sonra Amerika Dolları dünyada ən çox istifadə edilən ortaq valyuta olmuşdur. Bu dönəmdə Sterling, İsveçrə Frankı, Alman Markı, Fransız Frankı, Yapon Yeni kimi bəzi milli pul vahidləri də millətlər arasında konvertabl pul yerinə işlənmişdir. Lakin, ABŞ Dollarının üstünlüğü qarşısında onların tədavül həcmi çox az olmuşdu. Dolların Avropa məkanında ağırlığını azaltmaq, eyni zamanda ortaq iqtisadi məkanın formalaşmasının təkanverici qüvvələrindən biri olması məqsədi ilə Avropada ortaq valyuta fikri 1952-ci ildə Avropa Kömür və Polad Topluluğunun qurulması ilə başlamış ,Qərbi Avropada başlayan iqtisadi bloklaşma hərəkətinin son mərhələsi olan İqtisadi və Valyuta Birliyinin müştərək pulu olaraq Avro meydana çıxmışdır. 1 Yanvar 1999-cu il tarixindən bəri hesabən işlədilməyə başlanan Avro, 1 Yanvar 2002-ci il tarixindən etibarən, artıq İqtisadi və Valyuta Birliyinə üzv 12 AB üzvü ölkənin milli pul vahidlərinin yerini almışdır.

Common Monetary System, is one of the stages of Economical Union in the way of economical integration. Even during the Second World War just before the foundation of IMF US dollar became the most spreaded currency in the world. At those time such natinal money as British sterling, Switzerland Frank, Germany Mark, Frnech Frank, Japonese Yen were also used as convertible currency among states. Nevertheless, their circulation capasity in compare to US dollar were very small. Provided that, the idea of common currency in Europe with the reasons of decreasing of importance of dollar and creating common economical zone in European region, began realised with the creation of European Coal and Steal Community in 1952. The last stage of Integrational process which began in the Western Europethe Economical and Monetary Union Integration brought common currency named EURO.Being firstly provided in 1 January 1999, EURO, since 1 January 2002 replaced national currencies of 12 states member of Economical and Monetary Union.

Keywords: Currency, EUOR, Economical Union, Monetary Union

JEL Classification: 71

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Aras, Osman Nuri, Avropa Vahid Valyuta Sistemi (Common Currency and European Common Monetary System) (October 20, 2005). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167931 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2167931

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria ( email )

Abuja
Nigeria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
834
Abstract Views
1,309
rank
28,870
PlumX Metrics