Avropa Valyuta Birliyinin Iqtisadi Tesirleri (Economical Effects of the European Currency Union)

10 Pages Posted: 29 Oct 2012 Last revised: 12 Nov 2012

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria

Date Written: October 20, 2005

Abstract

Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqı, 1946-cı ildən etibarən həyata keçirilən və 1971-ci ildə elastik valyuta sisteminin qurulması ilə başa çatan Bretton Woods Sistemindən bu yana beynəl-xalq pul sistemində yaşanan ən əhəmiyyətli irəliləyişdir. Günümüzdə Avro, Avropa Valyuta İtti-faqının müştərək pul vahididir. Qısaca Avro, Avropada yaranan müştərək bazar sisteminin son mərhələsi olan Avropa Valyuta Birliyinə üzv ölkələrin, müstəqil iradələri ilə öz milli valyutala-rından imtina edərək qəbul etdikləri müştərək pul vahidinə verdikləri addır. AB-nin son hədəfi olan siyasi ittifaqa nail olmaq.

European Economic and Monetary Union is the most important development since creating in 1946 and establishing flexible monetary system in 1971 of Bretton Woods System. Nowaday, Euro is the common currency of the European Union. Shortly, EURO is the name of currency which have been created by common wishes of member states of the European Monetary Union, as the last level of common market system, who withdrawed from own national currencies and admitted common one. The lattest purpose of EU to create political union is based on economical issues, so for realisation of this purpose it was suggested transition to the common currency-EURO.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: European Monetary Union, Euro, Common European Monetary System

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Aras, Osman Nuri, Avropa Valyuta Birliyinin Iqtisadi Tesirleri (Economical Effects of the European Currency Union) (October 20, 2005). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167939 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2167939

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria ( email )

Abuja
Nigeria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
834
Abstract Views
801
rank
28,807
PlumX Metrics