Azerbaycan Ekonomisinin Bagimsizlik Sonrasi Makroekonomik Gostericilerinin Ekonomik Istikrar Acisindan Genel Degerlendirilmesi (The General Assessment of Macroeconomic Indicators of Azerbaijan Economy after Independence from the Economic Stability Point of View)

Journal of Qafquaz University, 2009

7 Pages Posted: 29 Oct 2012 Last revised: 5 Nov 2012

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague

Date Written: October 28, 2009

Abstract

Ekonomik istikrar bir ülke ekonomisinde mevcut kaynak ve imkanların verimli şekilde kullanımını sağlamak için iç ve dış faktörlerin kaynaklar ve imkanlar üzerindeki etkisini minimize edecek ve devamlı değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde ekonomide karalı bir denge ortamının oluşturulmasıdır.Bir ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için, iktisadi büyümeyi (üretimi) artırmak, fiyat istikrarını korumak, gelir dağılımını düzeltmek, ödemeler dengesini düzenlemek ve tam istihdama ulaşması gerekmektetir.Bu çalışma Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlık sonrası makroekonomik olarak GSYİH, enflasyon, işsizlik oranı, istihdam, hanehalkı gelir ve harcamaları ve dış ticaret işlemlerinin değerelendirilmesini içermektetir. Anahtar sözler: Ekonomik istikrar, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, ödemeler.

Economic stability in the economy of a country is creating of decisive balanced milieu being able to minimize the effects of internal and external factors on the resources and facilities and to meet the changing needs in order to use the existing resources and facilities effectively. To ensure a countryʹs economic stability, the government must increase the economic growth (production), maintain the price stability, reorganize the income distribution, and organize the balance of payments and to reach full employment.This study involves macroeconomic indicators of Azerbaijanʹs Economy after the independence like GDP, inflation, unemployment rate, employment, household income and expenditure and foreign trade transactions.

Keywords: economic stability, economic growth, income distribution, balance of payments

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Zeynalov, Ayaz, Azerbaycan Ekonomisinin Bagimsizlik Sonrasi Makroekonomik Gostericilerinin Ekonomik Istikrar Acisindan Genel Degerlendirilmesi (The General Assessment of Macroeconomic Indicators of Azerbaijan Economy after Independence from the Economic Stability Point of View) (October 28, 2009). Journal of Qafquaz University, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167943

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague ( email )

Politichych veznu 7
Prague, 111 21
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.cerge-ei.cz

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1,588
Abstract Views
2,347
rank
11,129
PlumX Metrics