Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan Republic

Journal of Qafqaz University, 2010

11 Pages Posted: 29 Oct 2012

See all articles by Osman Nuri Aras

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: October 20, 2010

Abstract

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə idxal-ixracın mövcud vəziyyətinin təhlil edilmiş və qiymətləndirilmişdir. Qeyri-neft sektorunun ümumi ixracda payının az olması bu sektorun kifayət qədər problemlərlə qarşı-qarşıya qalmasının işarəsidir. Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun yüksək ixracat potensialına sahib olmasına baxmayaraq xarici ticarətində çox kiçik paya sahib olması və xarici ticarətdə qeyri-neft sektorunun payının artırılması haqqinda tətqiqat aparılmışdır.

In the article, valuing of the existing situation of export and import of non-oil sector in the Azerbaijan Republic has been analyzed. Non-oil sector has not enough pay in the general export of country and it is sign that this sector stay with enough problems. Although non-oil sector has a high export potential, there is very small share in foreign trade and to increase share of non-oil sector in foreign trade were investigate in the article.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: non-oil sector, foreign trade, import, export

Suggested Citation

Aras, Osman Nuri and Suleymanov, Elchin and Zeynalov, Ayaz, Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan Republic (October 20, 2010). Journal of Qafqaz University, 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167956

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria ( email )

Abuja
Nigeria

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague ( email )

Politichych veznu 7
Prague, 111 21
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.cerge-ei.cz

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1,065
Abstract Views
1,409
rank
9,483
PlumX Metrics