E-Ticaret ve Azerbaycanda Tetbiqinin Iqtisadi Semereliliyi (E-Commerce and Probable Effects on Azerbaijan Economy)

Journal of Qafqaz, No. 32, 2011

7 Pages Posted: 29 Oct 2012

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Fuzuli Eliyev

affiliation not provided to SSRN

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: October 15, 2011

Abstract

Qloballaşan dünyada ticarətin əhəmiyəti daha da artmaqdadır. Xüsusilə qərb ölkələri, Amerika və Yaponiyada geniş tətbiq olunan e‐ticarət getdikcə Azərbaycanda da geniş vüsət almağa başlamışdır. E‐ticarət təbii ki yeni bir ticarət istiqamətidir, ancaq müəyyən əsaslar və prinsiplər baxımından ənənəvi ticari metodlara oxşardır və çox vaxt eyni metodlardan istifadə edir. Dolaysıyla e‐ticarət, hər mənada yeni və ənənəvi ticarətə alternativ bir ticari metod deyil, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına paralel olaraq ortaya çıxan və ticarəti asanlaşdıran bir yenilikdir.

The concept of commerce has been redefined and introduced the need of evaluate it from different perspectives. This necessity comes from reality that electronic commerce has been replacing of traditional commerce in transition from industry society to information society. The effects of electronic commerce are clearly obvious on Azerbaijan Economy like all other world economies. In this study, the definition of electronic commerce and its economical dimension will be examined and then the probable effects of electronic commerce on Azerbaijan Economy will be presented.

Keywords: E-commerce, Azerbaijan Economy, Probable effects

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Eliyev, Fuzuli, E-Ticaret ve Azerbaycanda Tetbiqinin Iqtisadi Semereliliyi (E-Commerce and Probable Effects on Azerbaijan Economy) (October 15, 2011). Journal of Qafqaz, No. 32, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167957

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Fuzuli Eliyev

affiliation not provided to SSRN

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1,303
Abstract Views
1,348
rank
4,971
PlumX Metrics