Problem Realistyczności Założeń W Teorii Ekonomii (The Problem of Realisticness of Assumptions in Economic Theory)

Ekonomista, nr 1/2012, s. 21-40

20 Pages Posted: 8 Nov 2012

See all articles by Lukasz Hardt

Lukasz Hardt

University of Warsaw - Department of Economics and Business

Date Written: March 6, 2012

Abstract

W artykule stawia się pytanie o to, czy realistyczne modele ekonomiczne muszą być oparte na realistycznych założeniach. W pierwszej części artykułu precyzujemy rozumienie roli i charakteru założeń w teorii ekonomii, jak też znaczenie samego pojęcia ich realistyczności. Następnie odwołujemy się do artykułu The Methodology of Positive Economics M. Friedmana z 1953 r. i odczytujemy ten tekst z perspektywy realistycznej, tj. twierdzimy, że dopuszczalnym, a nawet pożądanym, jest abstrahowanie od czynników o drugorzędnym znaczeniu dla wyjaśnianych przez nas zjawisk, ale jednocześnie, iż wątpliwym jest pomijanie tych czynników, które w istotny sposób je determinują. W końcowej części artykułu odnosimy się do aktualnej dyskusji o stanie teorii ekonomii, w ramach której często się jej zarzuca, iż stosuje modele oparte na nierealistycznych założeniach. Stawiamy tutaj tezę, iż ważne jest to nie czy, ale od czego się abstrahuje. W rezultacie, nieuprawnionym staje się stwierdzenie, iż realistyczne modele muszą być oparte na realistycznych założeniach.

The article poses the question of whether realistic economic models must be based on realistic assumptions. The first section clarifies the understanding of the role and nature of the assumptions in economic theory, as well as the importance of the notion of their realisticness. Next, we refer to the Friedman’s 1953 paper ‘The Methodology of Positive Economics’ and we interpret it from the realistic perspective. Therefore, we claim that abstracting from factors of secondary importance is acceptable and in many cases even desirable. However, it is doubtful skipping those factors that significantly determine the phenomena economic models explain. In the final part of the article we refer to the current discussion about the state of economic theory, in which many blame it of building models based on unrealistic assumptions. We argue that the method of isolation as such is not the problem, however, it matters of what we are abstracting from. As a result, it is not true that realistic models must be based on realistic assumptions.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: realistyczność założeń, metodologia ekonomii, porównywalność modeli ekonomicznych, ontologia ekonomii

JEL Classification: B41

Suggested Citation

Hardt, Lukasz, Problem Realistyczności Założeń W Teorii Ekonomii (The Problem of Realisticness of Assumptions in Economic Theory) (March 6, 2012). Ekonomista, nr 1/2012, s. 21-40, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2171720

Lukasz Hardt (Contact Author)

University of Warsaw - Department of Economics and Business ( email )

Warsaw, 00-241
Poland

HOME PAGE: http://www.wne.uw.edu.pl/lhardt

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
99
Abstract Views
632
rank
330,706
PlumX Metrics