Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population)

SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE - NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 243-268, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, eds., Białystok, 2012

26 Pages Posted: 11 Nov 2012 Last revised: 4 Feb 2015

Date Written: October 20, 2011

Abstract

Polish Abstract: Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie zwielokrotnionej, zarządzania różnorodnością, polityki kreatywności oraz związków wielokulturowości z konstruowaniem srebrnych gospodarek. Podsumowanie zawiera potencjalne kierunki dalszych badań nad wielokulturowymi aspektami srebrnej gospodarki.

English Abstract: Process of ageing is important challenge for European Union countries. Influx of immigrants from younger regions of the world - mainly in Asia and Africa - is considered to be a way of supplementing dwindling labour resources, which leads to an increase in concern for their possible inclusion in the intergenerational dimension of the host communities. At the same time sees the benefits of migration and seniors opportunities to develop regional economies and encourage local authorities in order to meet their needs. The aim of this paper is to present concepts of multiple age discrimination, diversity management, creativity policy and relationships of multicultural society with construction of silver economies. The summary contains potential directions for further research on multicultural aspects of silver economy.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: cultural diversity of the elderly, silver economy, age discrimination, diversity management, creative ageing policy

JEL Classification: J14, Z13, D8

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population) (October 20, 2011). SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE - NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 243-268, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, eds., Białystok, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2174082

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
630
PlumX Metrics