Wpływ Eksportu Na Strukturę Kapitałową Przedsiębiorstwa (Impact of Export on Firm's Capital Structure)

16 Pages Posted: 29 Nov 2012 Last revised: 30 Nov 2012

Date Written: November 1, 2012

Abstract

Celem opracowania było przedstawienie wyników badań empirycznych różnic w poziomie zadłużenia pomiędzy spółkami prowadzącymi działalność eksportową a spółkami prowadzącymi wyłącznie sprzedaż krajową. Badania przeprowadzono dla spółek notowanych na GPW w latach 2000-2009. Porównania przeprowadzono dla wskaźników ogólnego zadłużenia obliczanych jako iloraz zobowiązań ogółem do aktywów ogółem, do sprawdzenia istotności statystycznej wykorzystano test Cochraine’Coxa. Różnice w poziomie zadłużenia nie zawsze były istotne statystycznie ale poza spółkami metalowymi eksporterzy albo posiadali porównywalny albo wyższy poziom zadłużenia w porównaniu do spółek nieeksportujących.

The purpose of the study was to empirically verify whether exporters use more debt in their financing structure than non-exporters. The study was conducted for the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in years 2000-2009. Capital structure was measured with a debt ratio calculated as total liabilities divided by total assets. To test statistical significance of differences between exporters and non-exporters a Cochraine-Cox test was used. Differences in debt ratios were not always statistically significant but apart from companies manufacturing and selling metal elements all remaining exporters used more debt than non-exporters.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: export, capital structure, corporate finance, internationalization

JEL Classification: G32, F14

Suggested Citation

Wyrobek, Joanna M., Wpływ Eksportu Na Strukturę Kapitałową Przedsiębiorstwa (Impact of Export on Firm's Capital Structure) (November 1, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2182196 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182196

Joanna M. Wyrobek (Contact Author)

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
31 510 Krakow, 31-510
Poland
0048508437766 (Phone)
0048126437051 (Fax)

HOME PAGE: http://www.wyrobekj.ae.krakow.pl

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
411
PlumX Metrics