בין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין בבתי משפט למשפחה – סוגיית גילוי המסמכים

7 Haifa University L. Rev. (2012)

51 Pages Posted: 13 Dec 2012 Last revised: 4 Mar 2016

Date Written: March 12, 2012

Abstract

מאמר זה מנתח את המתח שבין תקנות סדר דין האזרחי הכלליות לבין תקנות המשפחה בכלל ואת המתח ביניהן בהליכי הגילוי המוקדם בפרט. המאמר מתמודד, פוזיטיבית ונורמטיבית, עם שאלת החלתם של הליכי הגילוי המוקדם הכלליים בבית המשפט לענייני משפחה. ההסדר השולל מבתי המשפט למשפחה את האפשרות למתן צו לגילוי מסמכים ועיון בהם עלול להוביל לפגיעה אנושה בבני משפחה, הנותנים אמון בבני משפחתם המנהלים את כספי המשפחה. עם פרוץ הסכסוך הם מוצאים את עצמם חסרי גישה למסמכים ואינם מכירים את היקף נכסי המשפחה. הסדר זה אינו מתיישב עם התכלית הראויה בבית המשפט למשפחה, על עודף הגילוי והשקיפות הראוי בו ועל השאיפה לסיים תיקים במהירות וביעילות. חלקו הראשון של המאמר עוסק בביקורת תאורטית על הצדקתן של הוראות החקיקה, המאפשרות לבתי המשפט למשפחה לסטות מסדרי דין. חלקו השני מציג את הבעייתיות בהוראות אלו בסוגיית גילוי המסמכים ואת פרשנותן והסתייגותן של ערכאות הערעור. החלק השלישי מתאר את המרד של בתי המשפט למשפחה בפרשנות זו. החלק הרביעי מבקר מרד זה ובוחן את השלכותיו הנורמטיביות הרוחביות. החלק החמישי בוחן לעומק את המצב המשפטי בכמה שיטות משפט ברחבי העולם ושואב מהן הצעות שיש בהן כדי לייעל את הליכי הגילוי המוקדם בבית המשפט למשפחה. הצעות אלו עשויות לתרום גם להרמוניה חקיקתית עם הסדרים אחרים בשיטת המשפט הישראלית.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

JEL Classification: K39, K40, K49

Suggested Citation

Cohen, Yitshak, בין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין בבתי משפט למשפחה – סוגיית גילוי המסמכים (March 12, 2012). 7 Haifa University L. Rev. (2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2188522

Yitshak Cohen (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

Tzahal Street 104
Kiryat Ono, 55000
Israel
972 2 6793849 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
477
PlumX Metrics