AB Borç Krizi ve Bunun Türk Dış Ticaretine Olan Etkileri (EU Debt Crisis and Its Effects on Turkish Foreign Trade)

Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol. 4, No. 1, Dec. 2012, pp. 77-89

13 Pages Posted: 26 Dec 2012

See all articles by Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk

International Trade

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria

Osman Salih Kadı

Fatih University-Department of International Trade

Date Written: December 25, 2012

Abstract

Türk dış ticaretinin çok önemli bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturmaktadır. AB ülkelerinin ekonomilerindeki gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’nin ekonomisine yansımaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde Mortgage Krizi olarak başlayan ve tüm dünyaya yayılarak Küresel Finans Kriz adını alan kriz, Avrupa Birliği ülkelerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle Yunanistan, İspanya, İtalya ve İrlanda başta olmak üzere yüksek borç yükü altına girmiş olan AB ülkeleri Küresel Finansal Krizin tetiklemesiyle bir borç krizinin içine düşmüşlerdir. Yüksek cari açık sorununu ihracat artışı ile çözmeye çalışan Türkiye için AB pazarındaki gelişmeler endişeye neden olmuştur.

Bu çalışmada; “Türkiye’nin endişeleri ne kadar gerçekçidir?”, “Türk dış ticareti AB ekonomilerindeki gelişmelerden ne ölçüde etkilenmektedir?”, “Alternatif pazarlara açılım bu endişeleri ne ölçüde giderebilecektir?” sorularının cevapları bulunmaya çalışılacaktır.

Very important part of Turkey's foreign trade is the trade with European Union countries. Developments in the economies of the EU countries directly or indirectly reflected in Turkey's economy. The crisis began as Mortgage Crisis in the USA and spilled over to the world, significantly affected the countries of the European Union. European countries especially Greece, Spain, Italy and Ireland, which came under particularly high debt burden, have fallen into a debt crisis triggered by The Global Financial Crisis. The developments in EU market have been concern in Turkey trying to solve the problem of high current account deficit. In this study, the answers of these questions "How realistic is Turkey's concerns?", “To what extent are Turkish foreign trade affected by developments in the economies of the EU”, and “To what extent these concerns can be addressed by being turned to the alternative markets?” will be tried.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Time Series, Trade Policy, Debt, Debt Management

JEL Classification: C22, F13, F41, H63

Suggested Citation

Öztürk, Mustafa and Aras, Osman Nuri and Kadı, Osman Salih, AB Borç Krizi ve Bunun Türk Dış Ticaretine Olan Etkileri (EU Debt Crisis and Its Effects on Turkish Foreign Trade) (December 25, 2012). Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol. 4, No. 1, Dec. 2012, pp. 77-89. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2193697

Mustafa Öztürk

International Trade

Istanbul
Turkey

Osman Nuri Aras (Contact Author)

Nile University of Nigeria ( email )

Abuja
Nigeria

Osman Salih Kadı

Fatih University-Department of International Trade ( email )

Istanbul
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
215
Abstract Views
1,130
rank
145,060
PlumX Metrics