Ontsnappen Uit S-Catraz (Always Change a Winning Team)

149 Pages Posted: 26 Dec 2012 Last revised: 9 Jan 2013

Date Written: July 1, 2003

Abstract

Dit korte boek is een poging om de evolutie theorie (in het bijzonder de ethologie), de cybernetica (stuurkunde) en de complexiteits-theorie te integreren. Dit wordt toegepast in een model om mensen mee te beschrijven in hun relatie tot hun bijdrage aan groei-curves.

Het eerste onderwerp is een kort overzicht van de groei-curve, met speciale aandacht voor de stuurkundige eigenschappen van dit type curves (ook wel S-curves genoemd). Een groei-curve kan gezien worden als een proces waarbij de sturing geleidelijk transformeert vanuit sturing vanuit de toekomst naar het heden (feedforward) naar sturing vanuit het verleden naar het heden (feedback). Dit proces verloopt aan het begin non-linear, om tijdens de groei meer en meer linear te worden om dan tenslotte, na vaak een oogst te hebben voorgebracht, door externe en interne krachten te worden vernietigd ten gevolge van een overdaad aan controle en beheersing.

Het tweede onderwerp is een stuurkundige uitleg van twee menselijke instinctieve systemen namelijk het exploratief en het attachment ("hechtings") systeem dat mensen delen met alle andere sociale dieren. Dit deel is gebaseerd op het werk van Nobel prijswinnaar Konrad Lorenz. Het menselijk exploratief instinctief systeem kan worden gezien als een feedforward-sturend systeem. Hierdoor is het direct te koppelen aan groei-curves. Het niveau waarmee mensen ofwel meer exploratief gericht zijn ofwel meer stabiliteit gericht zijn maakt dat het mogelijk is vrij precies aan te geven waar mensen bijdragen aan de groei-curve. Zo kunnen mensen met hun talenten als het ware als een estafette verbonden worden door middel van hun opeenvolgende bijdragen aan groei-processen. Dit maakt een nieuw personeelsmanagement mogelijk dat direct gekoppeld is aan de strategische fase van organisaties.

Het derde onderwerp gaat in op het belang van de intrinsieke capaciteit van het gezonde instinctieve attachment-syteem om zich te hechten aan ofwel andere mensen ofwel meer andere zaken, concepten, dingen, omgevingen, ideeën etc. kortweg "materie" genoemd. Wel gedocumenteerd inventariserend onderzoek (bijvoorbeeld D. Thomson, 2006. Blue Print to a Billion, Hoboken, New Jersey, Wiley and Sons) laat zien dat vrijwel alle technologische doorbraken en vernieuwende ontwikkelingen worden gedaan door materie-attached exploratieve persoonlijkheden.

Het vierde onderwerp vertaalt de stuurkundige wet van de Vereiste Variatie (Ashby, Law of Requisite Variety) op een praktische manier waarop mensen met hun omgeving een relatie aangaan, ofwel meer gefocused op de groeps bijdrage ofwel meer gefocused op de eigen bijdrage. Voor het management van de groei-curve betekent dit we zowel de diepgang waarin aan de groei-curve wordt bijdragen als ook de verbinding tussen de mensen die bijdragen in kaart kan worden gebra ht.

Het vijde onderwerp combineert de theorie in één enkel model en praktisch gereedschap om individuen en groepen snel inzicht te geven in hoe ze bijdragen aan de groei-curve.

Omdat door groei alles verandert kan op deze manier een personeelsbeleid worden ontwikkeld dat groei van de organisatie, diensten, produkten en mensen voortdurend met elkaar in overeenstemming brengt. Daardoor kunnen mensen telkens weer op hun kracht worden ingezet. Dit wordt in het boek met praktische voorbeelden geillustreerd.

Deze versie is de originele versie uit 2003. De engelse versie uit 2005 (zie voor de link het begin van dit abstract) is een iets uitgebreidere versie waarin ook de business case van de Hewlett Packard/Compaq merger is opgenomen.

Op 29 november 2012 zijn de rechten teruggegeven aan de auteur door Marshall Cavendish (vertegenwoordigd door mevrouw C. Newson) voor de engelse versie en Scriptum Uitgevers (vertegenwoordigd door de heer H. Ritman) voor de nederlandse versie.

Deze overdracht van rechten maakt een bredere distributie nu via de SSRN makkelijker. Sinds de publicatie van dit boek en de engelse uitgebreidere versie is er veel theorie, research en praktische voorgang gemaakt met de ontwikkeling. Met name de AEM-cube® als management, organisatie en research gereedschap ontwikkeld zich snel en praktisch.

Daarom zal er in de toekomst (de komende twee jaar) een nieuwe versie gaan verschijnen. Deze zal eerst als een serie artikelen op het SSRN verschijnen. Deze huidige versie van 2003 en 2005 kunnen dan ook dienen als referentie punt voor hen die willen bijdragen aan de publicatie van de ontwikkelingen die nu al in volle gang zijn.

This paper (short book actually) is an attempt to integrate evolutionary theory (especially ethology), cybernetics and complexity-theory. This attempt is used for creating a model for the human mind.

The first topic is a short overview of the growth-curve. Special focus is on the cybernetic characteristics of growth-curves (S-curves) in general. A growth-curve can be seen as a flow from feed forward-steering to feed back-control. This is a non-linear process, becoming more and more linear until the process is destroyed by its own overload of control.

The second topic is a cybernetic understanding of the instinctive exploratory system and instinctive attachment system human beings share with all social animals. This is based upon the research of Nobel Laureate Konrad Lorenz.

The human exploratory system can be defined as a feed forward-steering system. This allows for a direct conceptual and practical connection with growth-curves. The strength with which human adults express exploratory (feed forward) versus more stability (feedback) focused behavior can be used to define their contribution to the growth-curve. Connecting people's personalities this way (like a relay match) creates a cybernetic human resources concept for designing teams and strategic management of talent.

The third topic is to focus on the importance of the intrinsic capacity of the healthy instinctive attachment system to develop both matter-attached (non-people attached) as well as people-attached human beings. Preliminary, but well documented (for example D. Thomson, 2006. Blue Print to a Billion, Hoboken, New Jersey, Wiley and Sons) observations show that most technological discoveries are made by matter-attached exploratory personalities.

The fourth topic is to apply Ashby's Law of Requisite Variety as a measurement of how human beings connect to their ecosystems (maturity in dealing with external complexity).

The fifth topic is applying the combination of stable personality characteristics (based upon the attachment and exploratory instinctive systems) and dynamic characteristics (based upon the Law of Requisite Variety) of dealing with external complexity in a single model. This single model is dynamically connected to the growth-curve based upon the cybernetic similarities of each phase of the growth-curve and the cybernetic characteristics of human beings. The model allows for a full dynamic Human Resources management that follows the phases of growth and allows talents to be re-utilized, aligned to the growth-curve. Practical corporate examples are used to illustrate the topics.

The original dutch version was written in 2003. This version is the extended version of the dutch original. It was possible to include in this English version the illustration of the use of the theory and methods during the Hewlett Packard/Compaq merger.

The English title "Always Change a Winning Team" refers back to a dialogue between Barbara Braun. Bob Sadler, Jim Arena and the author about the team assessment of the Merger Integration Office (reporting to Mr Webb McKinney and Ms Carly Fiorina) responsible for the HP/Compaq merger.

On the 29th of November 2012 the publication rights are returned to the author by Marshall Cavendish (represented by Ms C. Newson for the English version) and Scriptum Publishers (represented by Mr H Ritman) for the Dutch version.

This situation allows for a more easier and broader distribution of this version now via the SSRN. Since its publication, theory, research and practical developments continued world wide. A new re-edited version will appear during the next 24 months in a series of papers published as working papers at the SSRN. This version serves as a reference base and starting point for those who are already contributing to the next version and those who we ssume will do so in the near future.

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=2191887

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: s-curve, growth-curve, aem-cube, exploration, attachment, ethology, cybernetics, law of requisite variety, teams, diversity

Suggested Citation

Robertson, Peter Paul, Ontsnappen Uit S-Catraz (Always Change a Winning Team) (July 1, 2003). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2193925 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2193925

Peter Paul Robertson (Contact Author)

Nyenrode Business University ( email )

Straatweg 25
P.O. Box 130
Breukelen, 3620 AC
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
1,018
Abstract Views
3,502
Rank
33,803
PlumX Metrics