Main Reasons for Azerbaijan to Pursue Its Accession to WTO and Grounds for Delaying the Accession

Journal of Qafqaz University, Nov. 30, 2010

8 Pages Posted: 17 Jan 2013

See all articles by Elmir Hasanov

Elmir Hasanov

KDI School of Public Policy and Management

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague

Date Written: January 16, 2013

Abstract

Bu tədqiqat işinin aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasın n ÜTT (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı)-yə üzvlüyünün haz rki vəziyyətini araşdırmaq və əsas gecikmə səbəblərini müəyyən etməkdən ibarətdir. Məqalədə təşkilata yeni üzv olmuş və üzv olmaq istəyən ölkələrin məqsədi və üzv olma üstünlükləri qeyd olunmuşdur. Qeyd olunan təşkilata Azərbaycan Respublikasının üzv olmasın n əsas gecikmə səbəbləri ilə yanaşı Azərbaycan Respublikası qanunverciliyinin ÜTT qaydalarına uyğunlaşdırılması, iqtisadi islahatlar, gömrük tarifi və xidmət sahəsindəki öhdəliklər, həmçinin ən çox mübahisə doğuran ÜTT-yə qəbul olunma statusu (inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə ola ölkə) kimi mübahisəli məsələlər araşdırılmışdır.

This paper aims to present the current status of the negotiation for the accession to WTO of the Azerbaijan Republic, emphasis being given to those factors triggering delays in the process. The regular integration process of new candidates is described, along with a brief description of the objectives and benefits pursued by those states which want to join the WTO. The reasons for delaying the accession are extensively discussed, including the necessity to adopt the WTO regulations into the national Azerbaijani legislation, the market liberalization and customs tariffs, the level of commitment in the service sector, as well as the debate on the implications of joining the WTO with the status of a developing or developed country.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani and English.

Keywords: WTO, Azerbaijan Republic, legislation, the market liberalization and customs tariff

JEL Classification: F650

Suggested Citation

Hasanov, Elmir and Zeynalov, Ayaz, Main Reasons for Azerbaijan to Pursue Its Accession to WTO and Grounds for Delaying the Accession (January 16, 2013). Journal of Qafqaz University, Nov. 30, 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2201543

Elmir Hasanov

KDI School of Public Policy and Management ( email )

P.O. Box 184
Seoul, 130-868
Korea, Republic of (South Korea)

Ayaz Zeynalov (Contact Author)

CERGE-EI, Charles University in Prague ( email )

Politichych veznu 7
Prague, 111 21
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.cerge-ei.cz

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
341
rank
403,788
PlumX Metrics