De gerechtsdeurwaarder: motor en garantie voor een effectieve executie (The Bailiff of Justice: Drive and Guarantee for an Effective Execution)

Verbeke, A., (1999), De gerechtsdeurwaarder: motor en garantie voor een effectieve executie (The Bailiff of Justice: Drive and Guarantee for an Effective Execution), TBBR – Tijdschrift voor Burgerlijk recht 1999/2, pp.94-119

16 Pages Posted: 23 Aug 2013 Last revised: 8 Sep 2013

See all articles by Alain Laurent Verbeke

Alain Laurent Verbeke

KU Leuven - Faculty of Law; Harvard Law School; KU Leuven - Faculty of Psychology; Tilburg Law School; Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law; Greenille Private Client Team @ Deloitte Legal - Lawyers

Date Written: January 23, 1999

Abstract

In deze bijdrage pleit ik voor een evenwichtige verhouding tussen enerzijds de rechten van de schuldeiser, zoals het recht op inzage en informatie in het vermogen van de schuldeiser, en anderzijds het recht op privacy van deze laatste.

Er is nood aan een wettelijke grondslag ter ondersteuning van een algemeen informatie-en onderzoeksrecht tijdens de executiefase via een neutrale en objectieve derde, de gerechtsdeurwaarder.

Als ministriële en openbare ambtenaar heeft hij het nodige gezag. Met zijn deontologie en beroepsgeheim kan een evenwicht gevonden worden met recht op privacy voor de schuldenaar. Voor misbruiken dient een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke sanctieregeling uitgewerkt te worden.

In this article I plead for a good proportion between at one side the rights of the creditor, like the right on information in the possessions of the debtor, and at the other side, the right to privacy of the debtor.

There is a need of a legal base to support the general right on information and investigation during the execution via a neutral and objective third party: the bailiff of justice.

Being a public officer, the bailiff of justice has the necessary authority. Since he has to respect deontology and professional, a good proportion can be found with the right to privacy of the debtor. Disciplinary and criminal sanctions must be foreseen for abuses.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: bailiff of justice, debtor, creditor, sanctions, authority, public officer

JEL Classification: K41, K42

Suggested Citation

Verbeke, Alain Laurent P. G., De gerechtsdeurwaarder: motor en garantie voor een effectieve executie (The Bailiff of Justice: Drive and Guarantee for an Effective Execution) (January 23, 1999). Verbeke, A., (1999), De gerechtsdeurwaarder: motor en garantie voor een effectieve executie (The Bailiff of Justice: Drive and Guarantee for an Effective Execution), TBBR – Tijdschrift voor Burgerlijk recht 1999/2, pp.94-119. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2205722

Alain Laurent P. G. Verbeke (Contact Author)

KU Leuven - Faculty of Law ( email )

Tiensestraat 41
Leuven, B-3000
Belgium
003216325203 (Phone)
003216325296 (Fax)

HOME PAGE: http://www.law.kuleuven.be/fvr

Harvard Law School ( email )

PON | 1563 Massachusetts Avenue
Pound Hall 513
Cambridge, MA 02138
United States
+16174967109 (Phone)
+16174968775 (Fax)

HOME PAGE: http://www.pon.harvard.edu/

KU Leuven - Faculty of Psychology ( email )

Tiensestraat 102
Leuven, 3000
Belgium

HOME PAGE: http://ppw.kuleuven.be/english/wopp/leuven-center-for-collaborative-management

Tilburg Law School

Warandelaan 2
Tilburg, 5037 AB
Netherlands

HOME PAGE: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tisco/

Catholic University of Portugal (UCP) - Católica Global School of Law

Palma de Cima, 1649-023
Lisboa
Portugal
+351214269860 (Phone)

HOME PAGE: http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3293&lang=2

Greenille Private Client Team @ Deloitte Legal - Lawyers ( email )

Gateway Building - Luchthaven Brussel Nationaal 1J
Brussels-Zaventem, 1930
Belgium
+3227380650 (Phone)
+3227380660 (Fax)

HOME PAGE: http://www.greenille.eu

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
251
PlumX Metrics