ÜLKEMİZDE TASARRUF ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BÖLGELER ARASI TASARRUF ALIŞKANLIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (The Factors Affecting the Saving Rates of Turkey and a Research upon the Saving Schemes of Different Districts)

24 Pages Posted: 26 Feb 2013

See all articles by Murat Kiyilar

Murat Kiyilar

Istanbul University - Faculty of Business Management

Okan Acar

Istanbul University - Faculty of Business Management

Date Written: October 1, 2012

Abstract

Tasarruf kavramı ülkemizde olduğu kadar birçok ülkede de geniş çevreler tarafından ele alınan, üzerine birçok akademik çalışmanın yapıldığı popüler bir konudur. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için yatırımların finansmanı anlamında dış tasarrufların getirdiği riskleri bertaraf edebilmek için ülke içi tasarrufların önemi daha da artmaktadır. Bu sebeple tasarrufların arttırılması için öncelikle bu tasarrufların hangi değişkenlerden etkilendiklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada da tasarruf kavramının ekonomi biliminde ne anlama geldiğinden bahsedildikten sonra ülkemizde yer alan 81 ilden elde edilen veriler ile amprik bir analiz yapılmak istenmiştir. Belirlenen değişkenler için 81 ilden alınan veriler kullanılmış ve böylece korelasyon analizleri yapılmıştır. Bunun ardından da ülkemizdeki tasarruf farklılıklarının belirlenmesi amacıyla çift yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir.

The term of savings has been a very popular subject upon which several academic studies have been made not only in Turkey but also in several countries. In order to overcome the risks generated by foreign savings, it is very important to encourage the domestic savings in financing the investments especially in emerging countries. Thus, to increase savings, it shall be demonstrated that which variables have influence on the relevant subject. Therefore, in this study, after clarifying saving term within economic literature, 81 city data have been worked out for an emprical analysis. These data have been used for pre determined variables and a correlation analysis have been made. Moreover, a two way analysis of variance have been made in order to show the differences within our country.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Saving, saving gap, budget deficit

Suggested Citation

Kiyilar, Murat and Acar, Okan, ÜLKEMİZDE TASARRUF ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BÖLGELER ARASI TASARRUF ALIŞKANLIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (The Factors Affecting the Saving Rates of Turkey and a Research upon the Saving Schemes of Different Districts) (October 1, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2223942 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2223942

Murat Kiyilar (Contact Author)

Istanbul University - Faculty of Business Management ( email )

Istanbul
Turkey
+902124737070 (Phone)

Okan Acar

Istanbul University - Faculty of Business Management ( email )

Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
99
Abstract Views
672
rank
330,613
PlumX Metrics