Kamu Sektörü Ve Harcamalarının Ekonomik Etkileri (Public Sector and the Effects of Public Expenditure)

14 Pages Posted: 5 Mar 2013

See all articles by Cihan Bulut

Cihan Bulut

Vistula University - Faculty of Business and International Relations; Qafqaz University; George Brown College

Date Written: March 2, 2013

Abstract

Kamu sektörünün ekonomideki payı, yirminci yüzyılın başlarından itibaren bazı nedenlerle (gerçek ve görünür) artış göstermektedir. Özellikle döneme hakim olan Keynezyen İktisat düşüncesi ile kamu sektörünün ekonomideki gücü, belirgin şekilde artmıştır. Kamu sektörünün özel sektörden farklı olarak kârlılık gibi bir amacının olmaması, sektör zararının belli bir kişi veya kişilere yüklenememesi, yöneticilerin sorumluluğunun az olması, sektörün harcamalarının zamanla artmasına neden olmuştur. Özellikle az gelişmiş olan ülkelerdeki yönetici-seçmen ilişkileri, popülist politika uygulamaları, sosyal sorumsuzluklar, mali saydamlık eksiklikleri, denetim yoklukları, toplumsal bilincin gelişmemişliği bu harcamaları daha da arttırmıştır. Bu artışlar da ekonomik yapıyı etkilemektedir.

The share of the public sector in the economy has been increasing because of certain (real and artificial) causes since the 20th century. Especially with the effect of Keynesian Economic Approach in that period, the share of the public sector has increased effectively. But, like the private sector, the public sector does not have profit aims, officials do not have enough liability. So the expenditure in public sector has been raised. Particularly in developing countries, the relationship between politicians and voters, populist policies, social irresponsibility, inadequate fiscal transparently, inefficient inspection, inadequate social consciousness have increased these expenditures. This increase effects economic structure.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Public Sector, Public Expenditure, Economic Effects, Kamu Sektörü, Kamu Harcamaları, Ekonomik Etkiler

JEL Classification: G38, H11,

Suggested Citation

Bulut, Cihan, Kamu Sektörü Ve Harcamalarının Ekonomik Etkileri (Public Sector and the Effects of Public Expenditure) (March 2, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2227225 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2227225

Cihan Bulut (Contact Author)

Vistula University - Faculty of Business and International Relations ( email )

Stokłosy 3
Warszawa
Poland

Qafqaz University ( email )

Baku-Sumgait Highway 16-km Khirdalan,
Khirdalan, AZ0101
Azerbaijan

George Brown College ( email )

P.O. Box 1015, Station B
Toronto, M5T 2T9
Canada

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
700
Abstract Views
4,825
rank
41,714
PlumX Metrics