Ενσυναίσθηση Των Παιδιών Και Ο Ρόλος Των Παιδαγωγών Και Των Γονέων Στη Νέα Πραγματικότητα (A Perception in Children and the Role of Educators and Parents Towards the Forthcoming Social Demands)

10 Pages Posted: 5 Mar 2013 Last revised: 9 Aug 2017

Date Written: January 10, 2013

Abstract

Greek Abstract: η συναισθηματική αγωγή στα χέρια των ενηλίκων, παιδαγωγών και γονέων, γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα εμφανιζόμενα αισθήματα. Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στις παιδαγωγούς και τα βρέφη, όπου, αν και η γλωσσική τους επικοινωνία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο συζητούν για την έννοια της ‘τιμωρίας’, προσεγγίζουν κατά κάποιον τρόπο τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, συνειδητοποιούν αξίες όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, η δικαιοσύνη και αποκτούν ενσυναίσθηση εκφράζοντας και τα δικά τους συναισθήματα.

Η έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, η οποία σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με τη μορφή της έρευνας δράσης. Η συλλογή ερευνητικών δεδομένων, έγινε με τη χρήση της πολυμεθοδικής ερευνητικής προσέγγισης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, συνηγορούν στην επιβεβαίωση των υποθέσεων και καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ενεργητική ακρόαση και συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών, παιδιών και γονιών. Ειδικότερα, μετά τη χρήση φωτογραφικού υλικού, βιντεοσκοπήσεων, συζητήσεων και αναστοχασμών, οι γονείς αναθεωρούν τις αντιλήψεις τους για τα παιδιά τους και αναγνωρίζουν τη βαρύτητα της συναισθηματικής αγωγής. Επιπλέον, κατανοούν τη σπουδαιότητα της ενεργητικής ακρόασης και την επίδραση που έχει στα παιδιά τους η χρήση κατάλληλων στρατηγικών, για την δημιουργική επίλυση ζητημάτων και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

English Abstract: Emotional education is an important tool at the hands of adults, educators and parents, since it can help young children to understand, recognize and deal with their emerging feelings. In this paper it is presented the way that children discuss the concept of 'punishment,' although their linguistic communication is still in its infancy, they approach somehow their rights and obligations, realize values such as cooperation, mutual respect, justice and gain perception expressing their own feelings. The results of this survey, confirm our assumptions and demonstrate the urgent need for active listening and collaboration between teachers, children and parents. Specifically, after using photographs, videos, discussion and reflection, parents revise their perceptions of their children and recognize the importance of emotional education. Parents also understand the significance of active listening and the effect it has on their children in solving problems creatively and shaping their personality.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: apperception, empathy, active listening, diversity, children's rights, collaboration

Suggested Citation

Konstantinou, Eirini, Ενσυναίσθηση Των Παιδιών Και Ο Ρόλος Των Παιδαγωγών Και Των Γονέων Στη Νέα Πραγματικότητα (A Perception in Children and the Role of Educators and Parents Towards the Forthcoming Social Demands) (January 10, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2228325 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2228325

Eirini Konstantinou (Contact Author)

University of Patras ( email )

Patra
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
660
Abstract Views
1,505
rank
38,338
PlumX Metrics