Səyahət Agentliklərində İnternet İstifadəsi (Internet Use in Travel Agencies: Case of Azerbaijan)

Journal of Qafqaz University, 2009

6 Pages Posted: 13 Mar 2013

Date Written: March 12, 2009

Abstract

İnternetin və xüsusilə də webin çox inkişaf etməsi və şirkətlərə müxtəlif faydalar təqdim etməsi bir çox şirkət və müştərini bazara cəlb etməkdə və beləliklə də marketinq fəaliyyətlərini internet vasitəsi ilə həyata keçirməyə imkan verməkdədir. Bu məqalədə internet anlayışına toxunulmuş, səyahət agentliklərində internetin önəmi, Azərbaycanda səyahət agentliklərində internet istifadəsi araşdırılmışdır. Məlumatlar anket üsulu ilə toplanmış və anketdən əldə edilən məlumatlarının analizində SPSS 12 for Windows paket proqramı istifadə edilmişdir. Aralıq dağılımı, crosstabs və T test analizi tətbiq edilmişdir. Nəticələr ədəbiyyat vasitəsi ilə əldə edilən məlumatlar istiqamətində şərh edilmişdir.

The rapid development of internet, especially web, and offering various advantages to agencies attract many firms and customers to the market, and so provides the marketing deeds to be done via the internet. Internet notions were touched and the importance of the internet in travel agencies, e‐trade and internet use in travel agencies in Azerbaijan were examined in this study. The data were gathered by questionnaire and SPSS 12 for Windows was utilized to analyze the data of the survey and frequency distribution, cross tabs and T test were used. The results were interpreted through the information from literature research.

Note: Downloadable document is in Azerbaijanian.

Keywords: Internet, Travel Agencies, Azerbaijan

JEL Classification: L83

Suggested Citation

Mammadov, Rufat, Səyahət Agentliklərində İnternet İstifadəsi (Internet Use in Travel Agencies: Case of Azerbaijan) (March 12, 2009). Journal of Qafqaz University, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2231971

Rufat Mammadov (Contact Author)

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994518806746 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
369
rank
350,268
PlumX Metrics