Turizm Sektorunda Innovasiya: Elektron Ticaret (Innovation in Tourism Sector: Electronic Trade)

The International Scientific Conference Materials of Science Innovations Centre of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2011

6 Pages Posted: 13 Mar 2013 Last revised: 22 Mar 2013

Date Written: November 24, 2011

Abstract

Müasir dünyamızda sürətlə inkişaf edən internet, istehlakçıya öz işyerini və ya öz evini tərk etmədən elektronik mühitdə alış veriş etmək imkanı verir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaların nəticəsi olan internet habelə elektonik ticarət bütün şirkətlər üçün olduğu kimi turizm sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün də imkanlar ortaya çıxarmaqdadır. Bundan faydalanan turistik şirkətlər həm satışlarını artırır həm də müştərilərinə alternativ xidmət imkanları təqdim edirlər. Bu məqalədə turizm sektorunda elektronik ticarət innovativ nöqteyi nəzərdən incələnmiş, mövcud vəziyyət araşdırılmış və Azərbaycan turizm sektorunda elektronik ticarətin inkişaf perspektivləri vurğulanmışdır.

The internet that was developed very fast in our modern world provides the customer with shopping through electronic environment without leaving his office or home. As the result of information and communication technologies the internet and electronic trade create opportunities not only for companies in other sectors but also those ones in tourism sector. Those companies that take advantage of this either increase their sales income or offer alternative services to their customers. In this article, the electronic trade has been analysed from the innovative point of new, the current situation has been investigated and the development perspectives of electronic trade in Azerbaijan tourism has been stated.

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: Tourism sector, electronic trade, Azerbaijan tourism sector

JEL Classification: L83

Suggested Citation

Mammadov, Rufat and Abutalibov, Rasim, Turizm Sektorunda Innovasiya: Elektron Ticaret (Innovation in Tourism Sector: Electronic Trade) (November 24, 2011). The International Scientific Conference Materials of Science Innovations Centre of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2231978

Rufat Mammadov (Contact Author)

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994518806746 (Phone)

Rasim Abutalibov

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
107
Abstract Views
483
rank
275,790
PlumX Metrics