TURİZM SEKTORUNDA İNNOVASİYA: ELEKTRON TICARƏT (Innovation in Tourism Sector: Electronic Trade)

The International Scientific Conference Materials of Science Innovations Centre of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2011

6 Pages Posted: 1 Apr 2013

Date Written: November 24, 2011

Abstract

Müasir dünyamızda sürətlə inkişaf edən internet, istehlakçıya öz işyerini və ya öz evini tərk etmədən elektronik mühitdə alış veriş etmək imkanı verir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaların nəticəsi olan internet habelə elektonik ticarət bütün şirkətlər üçün olduğu kimi turizm sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün də imkanlar ortaya çıxarmaqdadır. Bundan faydalanan turistik şirkətlər həm satışlarını artırır həm də müştərilərinə alternativ xidmət imkanları təqdim edirlər. Bu məqalədə turizm sektorunda elektronik ticarət innovativ nöqteyi nəzərdən incələnmiş, mövcud vəziyyət araşdırılmış və Azərbaycan turizm sektorunda elektronik ticarətin inkişaf perspektivləri vurğulanmışdır.

The internet that was developed very fast in our modern world provides the customer with shopping through electronic environment without leaving his office or home. As the result of information and communication technologies the internet and electronic trade create opportunities not only for companies in other sectors but also those ones in tourism sector. Those companies that take advantage of this either increase their sales income or offer alternative services to their customers. In this article, the electronic trade has been analysed from the innovative point of new, the current situation has been investigated and the development perspectives of electronic trade in Azerbaijan tourism has been stated.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: Tourism sector, Electronic trade, Azerbaijan tourism sector

JEL Classification: L83

Suggested Citation

Mammadov, Rufat and Abutalibov, Rasim, TURİZM SEKTORUNDA İNNOVASİYA: ELEKTRON TICARƏT (Innovation in Tourism Sector: Electronic Trade) (November 24, 2011). The International Scientific Conference Materials of Science Innovations Centre of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2232757

Rufat Mammadov

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994518806746 (Phone)

Rasim Abutalibov (Contact Author)

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
96
Abstract Views
326
rank
294,631
PlumX Metrics