M-Devlet Kullanıcı Kabul Potansiyeli: Kümeleme Analizi Ve Karar Ağacı Yaklaşımı (M-Goverment User Acceptance Potential: Cluster Analysis and Decision Tree Approach)

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012

25 Pages Posted: 12 Apr 2013

See all articles by Selcen Ozturkcan

Selcen Ozturkcan

School of Business and Economics, Linnaeus University; Sabanci Business School, Sabanci University

Nihat Kasap

Sabanci University

Enes Eryarsoy

Sabanci University

Date Written: November 10, 2012

Abstract

M-devlet, e-devletin ardından henüz gelişim safhasındadır. E-devlet hizmetlerinden faydalanmak için vatandaşların bilgisayara ve İnternet erişimine sahip olmaları gerekmektedir. Vatandaşların bilgisayar okur-yazarlık seviyelerinin henüz istenen seviyelere gelmemiş olması e-devlet kullanımının yaygınlaşmasını sınırlamaktadır. Öte yandan, ülkemizdeki cep telefonu cihaz parkına ve kapsama alanlarına bakıldığında, cihaz parkının yeni nesil telefonlardan oluştuğu, erişkin nüfusun önemli kısmının en az bir cep telefonu sahibi olduğu, ülkemizin hızlı ve uygun ücretli 3G Internet hizmetleri ile kapsandığı görülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, m-devlet yaklaşımının Türkiye için benimsenmesinin önemli avantajları beraberinde getirebileceği düşünülebilir. Bu çalışma, m-devletin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik kullanıcı kabulünü inceleyerek, ulusal yazına m-devlet çalışmaları alanında katkı yapmayı amaçlamaktadır.

M-government, a precedent of e-government, has been pursuing its emergence. Citizens need to possess a computer and access to an Internet service to benefit from the e-government services. Penetration of e-government usage is hindered by the citizens’ computer literacy, which has not yet reached the desired levels. On the other hand, a closer look at the Turkey’s cellular phone device park and mobile service coverage reveals that the device park mainly consists of new generation phones, a significant portion of the adult population owns at least one mobile phone, the majority of the landscape is covered by fast and affordable 3G Internet services. Hence, adoption of m-government approach in Turkey may bring several important advantages. This paper aims to contribute to the m-government literature by examining the user acceptance model of m-government in Turkey.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: m-devlet, e-devlet, cep telefonu, kullanıcı kabul modeli, kümeleme analizi, karar ağacı

Suggested Citation

Ozturkcan, Selcen and Kasap, Nihat and Eryarsoy, Enes, M-Devlet Kullanıcı Kabul Potansiyeli: Kümeleme Analizi Ve Karar Ağacı Yaklaşımı (M-Goverment User Acceptance Potential: Cluster Analysis and Decision Tree Approach) (November 10, 2012). C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2247970

Selcen Ozturkcan (Contact Author)

School of Business and Economics, Linnaeus University ( email )

Växjö, 352 52
Sweden
+46 470-70 82 87 (Phone)

HOME PAGE: http://lnu.se/en/staff/selcen.ozturkcan/

Sabanci Business School, Sabanci University ( email )

Istanbul
Turkey

Nihat Kasap

Sabanci University ( email )

Orta Mahalle Üniversite Caddesi 27
Istanbul, Orhanli, 34956 Tuzla 34956
Turkey

Enes Eryarsoy

Sabanci University ( email )

Orta Mahalle Üniversite Caddesi 27
Istanbul, Orhanli, 34956 Tuzla 34956
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
115
Abstract Views
910
Rank
452,113
PlumX Metrics