הוצאות הטיפול בילדים - בעקבות תיקון מס' 170 לפקודת מס הכנסה

מחקרי משפט

23 Pages Posted: 15 Apr 2013

Date Written: טרם פורסם

Abstract

בהנחה (שכמדומה איננה שנויה במחלוקת) שהטיפול בילדים ועלויותיו הם מחסום משמעותי ליציאתן של נשים לעבודה ובהנחה שעובדה זו מפריעה לנו – בין אם מבחינה כלכלית, בין אם מבחינת הצדק החלוקתי ובין אם מבחינה מגדרית – הרי שהשאלה שניצבה בפני מחוקקי תיקון מספר 170 לפקודת מס הכנסה (ושלטעמי לא נענתה במלואה) הייתה כיצד לצמצם בצורה הראויה ביותר את המחסום הזה. לכל פתרון לשאלה זו יהיו שני היבטים מרכזיים: האחד, עניינו בכמות הכסף שאנו כחברה מוכנים להשקיע בפתרון כזה יחסית לסטטוס קוו והשני עניינו באופן חלוקת כספים נוספים אלה.

פתרון חקיקתי כזה אפשר לשרטט שתי חלופות מרכזיות: האחת היא סובסידיה ישירה שבמסגרתה ימומנו מעונות יום ומסגרות טיפוליות לילדים מן הקופה הציבורית, בין אם מסגרות ציבוריות ובין אם מסגרות פרטיות או חצי-פרטיות (דוגמת מעונות היום שמפעילים ארגוני הנשים). השנייה, שעמדה במוקד מאמרי זה, היא שינוי מערך התמריצים שמעניקים דיני המס. כפי שניסיתי להבהיר, גם בתוך תמריצי המס ישנם ניואנסים רבים ומישורים רבים שיש לתת עליהם את הדעת: כך, המנגנון האופטימלי צריך להתחשב בחלוקת ההטבה בקרב האוכלוסייה, בעיקר בין משפחות עשירות לבין משפחות עניות, אך גם בין נשים וגברים. כך עלינו לתת את הדעת לשאלת המרכוז או הביזור של הטיפול הממומן (האם נממן רק מעונות ממוסדים או שנאפשר תמיכה ציבורית גם במטפלות פרטיות? האם נכתיב את הטיפול הממומן או שנאפשר להורים לבחור על פי רצונם?). חשוב עוד להתחשב בהשפעה של המנגנון הנבחר על התמריצים בתוך המשפחה (מי יצא לעבודה ומי יישאר בבית).

ברמה העקרונית, הטכניקה שאימץ תיקון מספר 170 לפקודת מס הכנסה היא טכניקה סבירה. המרת הניכוי שנקבע בפסק הדין בעניין ורד פרי במנגנון של זיכוי בסכום קבוע היה עשוי לשרת מטרות חלוקתיות והוא גם פתרון סביר מבחינה מגדרית. עם זאת הפתרון שהתגבש לוקה בשני היבטים מרכזיים הטעונים תיקון. האחד, העובדה שלא מדובר בזיכוי לתשלום הופכת את התיקון לאות מתה מבחינת החלק הארי של אוכלוסיית הנשים העובדות. השני הוא כמות הכסף שהושקעה במהלך. האוצר העריך את עלותו של התיקון ב-600 מיליון ₪ (לעומת 2.5 מיליארד ₪ שבו הוערכה עלות פסק הדין בעניין ורד פרי). ההתחשבות המיסויית בהוצאות הטיפול בילדים כמו ההשקעה הציבורית בחינוך לגיל הרך ובשילובן של נשים בשוק העבודה באופן כללי היא השקעה שהשלכותיה החברתיות – הכלכליות, החלוקתיות והמגדריות – חשובות מאוד והיה ראוי להקצות להן משאבים ציבוריים גדולים יותר.

יש לברך על פסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון בעניין פרי. תוצאותיו אמנם נהפכו בפועל באמצעות תיקון 170 לפקודת מס הכנסה, אולם פסק הדין הוא שהעלה את המודעות הציבורית לנושא, והוא גם שהניע את המהלך שסופו הגדלת הסכומים המוקצים לנושא. ראוי שהסכומים המוקצים למטרה חשובה זו יגדלו עוד, ושחלוקתם בקרב האוכלוסייה תהיה הוגנת יותר.

Keywords: מיסים

Suggested Citation

Dagan, Tsilly, הוצאות הטיפול בילדים - בעקבות תיקון מס' 170 לפקודת מס הכנסה (טרם פורסם). מחקרי משפט. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2250353

Tsilly Dagan (Contact Author)

Bar Ilan University ( email )

Ramat Gan
Ramat Gan, 52900
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
275
PlumX Metrics