Koho Chléb Jíš, Toho Píseň Zpívej: Konflikty Vznikající Při Propojení Právní Praxe S Právní Teorií (He Who Pays the Piper: The Conflicts Involved in Combining Careers in Legal Academia and Legal Practice)

Právník, Vol. 2, 2013

15 Pages Posted: 21 Apr 2013

See all articles by Tomas Richter

Tomas Richter

Clifford Chance LLP, Prague; Charles University in Prague - Department of Economics

Date Written: February 15, 2013

Abstract

Cílem tohoto textu je upozornit na konflikty mezi etickými standardy právní praxe a etickými standardy akademické činnosti, k nimž dochází (či může docházet) v případech, kdy je právní praxe propojována s právní teorií v téže osobě – osobě praktikujícího právního teoretika. Článek popisuje typické příklady těchto konfliktů, zkoumá ekonomické důvody, z nichž k nim dochází, amapuje četnost případů a organizační formy, v nichž k propojení právní teorie s právní praxí v České republice dochází. Na základě těchto pozorování článek demonstruje rizika, která pro akademickou integritu právní teorie z těchto konfliktů vyplývají, a hledá v inspiraci (především) zahraničními etickými standardy akademické činnosti možné způsoby, jak těmto rizikům čelit.

The article aims to draw attention to the conflicts arising between the ethical standards of practical lawyering and those of legal scholarship where both vocations are combined in the person of the legal scholar involved in client work. The article gives examples of typical conflicts, inquires into the economic grounds underlying those conflicts, and tries to empirically track the incidence and organisational forms of instances in which careers in legal academia and legal practice are actually combined in the Czech market. Based on these observations, the article points to the dangers for the integrity of legal scholarship ensuing from these conflicts and sets on a search for codifications (mainly foreign) of ethical standards for academic work that could be used as a source of inspiration in combating those risks.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: combining legal practice and legal academia, ethical standards in academic research, ethical standards in legal practice, independence of academic enquiry, financing of legal academia in emerging markets

Suggested Citation

Richter, Tomas, Koho Chléb Jíš, Toho Píseň Zpívej: Konflikty Vznikající Při Propojení Právní Praxe S Právní Teorií (He Who Pays the Piper: The Conflicts Involved in Combining Careers in Legal Academia and Legal Practice) (February 15, 2013). Právník, Vol. 2, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2254280

Tomas Richter (Contact Author)

Clifford Chance LLP, Prague ( email )

Jungmannova 24
Prague, 110 00
Czech Republic
+420 222 555 222 (Phone)
+ 420 222 555 000 (Fax)

Charles University in Prague - Department of Economics ( email )

Opletalova 26
Prague, 11000
Czech Republic

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
89
Abstract Views
408
rank
309,256
PlumX Metrics