Het karige bestaan: Een kwart eeuw armoede in Nederland (The Frugal Life: A Quarter Century of Poverty in the Netherlands)

TPEdigitaal 7(1): 27-50

24 Pages Posted: 4 May 2013

See all articles by J.C. Vrooman

J.C. Vrooman

The Netherlands Institute for Social Research|SCP

J.M. Wildeboer Schut

Independent

Date Written: March 1, 2013

Abstract

Door de economische recessie is armoede weer een centraal onderwerp in het politiek debat geworden. Dit artikel geeft eerst een overzicht van enkele gangbare methoden om dit verschijnsel te meten. Daarna schetst het de ontwikkeling van armoede in Nederland sinds 1985 aan de hand van een gegeneraliseerde budgetbenadering. Volgens dit criterium nam de armoede vanaf het midden van de jaren negentig af, maar loopt ze de laatste jaren weer sterk op. Er kwamen meer werkende armen en arme allochtonen, en bij de slinkende groep eenverdieners werd de kans op armoede groter; maar 65-plussers zijn tegenwoordig zelden arm. Een decompositie-analyse geeft aan dat in de gehele bevolking de reductie tussen 1985 en 2010 (-2,3%-punt) vooral samenhangt met de lagere armoedeprevalentie bij gepensioneerden en autochtone kinderen, en de verhoudingsgewijs kleinere groep werklozen en bijstandontvangers. Het armoedepercentage nam echter toe door het groeiende aandeel mensen van niet-westerse herkomst. Bij loonontvangers hadden de ontwikkelingen bij een- en tweeverdieners een tegengestelde werking, waardoor het effect op het totale armoedecijfer per saldo verwaarloosbaar was.

As a result of the persistent economic recession, poverty has once again become a key issue in the Dutch policy debate. This article first outlines a number of prevailing methods to determine the seriousness of the problem in affluent societies, and their limitations. Then we analyse its development in the Netherlands over a 25-year period by applying a generalised budget approach. According to this criterion poverty steadily declined after 1995, but it rose strongly in recent years. The past quarter century saw a growth in the number of working people and ethnic minorities below the poverty line. The shrinking group of single earners came to experience a much higher poverty risk; but it turned into a fairly rare phenomenon among the elderly. As a last step we performed a decomposition analysis of the decrease in the total poverty rate (-2.3 percentage points) between 1985 and 2010. The decline mostly ensued from the lower poverty prevalence among pensioners and native Dutch children, and from the decreasing share of unemployed persons and social assistance recipients in the population. However, it was partly offset by the growing number of people with a non-Western ethnic background, which increased the poverty rate. Changes in the poverty prevalence and population shares of employees hardly affected the total figure: the consequences of developments among single earners (more poverty) were largely compensated by the effects of changes among double earners (less poverty).

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Poverty, Social Security, Decomposition, The Netherlands

JEL Classification: I3, I30, I31, I32, I38

Suggested Citation

Vrooman, J.C. and Wildeboer Schut, J.M., Het karige bestaan: Een kwart eeuw armoede in Nederland (The Frugal Life: A Quarter Century of Poverty in the Netherlands) (March 1, 2013). TPEdigitaal 7(1): 27-50 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2260236

J.C. Vrooman (Contact Author)

The Netherlands Institute for Social Research|SCP ( email )

Rijnstraat 50
The Haag, 2515
Netherlands

J.M. Wildeboer Schut

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
317
Abstract Views
963
rank
113,943
PlumX Metrics