Wpływ Polityki Gospodarczej Na Długookresowy Rozwój Kraju: Studium Przypadku Rozwoju Barbadosu I Jamajki Po Roku 1960 (Influence of Economic Policy on the Country's Level of Development: Case Study of the Development of Jamaica and Barbados after the Year 1960)

23 Pages Posted: 1 Jun 2013

See all articles by Michał Możdżeń

Michał Możdżeń

Cracow University of Economics

Bartosz Józefowski

Cracow University of Economics

Marcin Kędzierski

Cracow University of Economics

Date Written: September 30, 2010

Abstract

Artykuł ocenia rzeczywisty stopień wpływu stosowanych narzędzi polityki gospodarczej na poziom wzrostu i rozwoju w państwach o podobnym wyposażeniu kulturowym i instytucjonalnym. Wybór Barbadosu i Jamajki, dwóch krajów leżących w tym samym regionie geograficznym i do pierwszej połowy XX wieku będących koloniami brytyjskimi pozwala na dokonanie porównania kontrolując zmienne instytucjonalne i kulturowe. Konkluzje tekstu wskazują, do pewnego stopnia wbrew hipotezie Solowa (1956), że polityka gospodarcza ma rzeczywisty i długotrwały wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy.

Present article assesses whether economic policy tools have a real impact on the level of growth and development in countries with similar cultural and institutional endowments. The choice of Barbados and Jamaica, two countries in geographical proximity which were British colonies till the middle of twentieth century, as the units of analysis, allows for comparison, controlling institutional and cultural variables. Conclusions point that, somewhat counter to the Solow hypothesis (1956), economic policy has real and longlasting impact on the level of growth and development.

Note: Downloadable document is in Polish.

JEL Classification: O11, O21, O40, O57, O54, N46, N56

Suggested Citation

Możdżeń, Michał and Józefowski, Bartosz and Kędzierski, Marcin, Wpływ Polityki Gospodarczej Na Długookresowy Rozwój Kraju: Studium Przypadku Rozwoju Barbadosu I Jamajki Po Roku 1960 (Influence of Economic Policy on the Country's Level of Development: Case Study of the Development of Jamaica and Barbados after the Year 1960) (September 30, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2272556 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272556

Michał Możdżeń (Contact Author)

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Bartosz Józefowski

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Marcin Kędzierski

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
85
Abstract Views
997
Rank
546,683
PlumX Metrics