Realisternas utopism och liberalernas realism – Nya perspektiv på klassikerna i internationell teori (Realist Utopianism and Liberal Realism – New Perspectives on the Classics of International Theory)

31 Pages Posted: 9 Jun 2013

See all articles by Johan Karlsson Schaffer

Johan Karlsson Schaffer

University of Gothenburg - School of Global Studies; University of Oslo - Faculty of Law

Date Written: November 5, 2012

Abstract

Den här artikeln jämför nytolkningar av klassisk internationell teori, som kastar om de etablerade tankeskolornas konventionella roller: Klassiska realister intervenerade i politiken och försökte reformera den internationella ordningen, medan den klassiska liberalismen kan inhysa både maktbalans, geopolitisk materialism och skepsis mot den internationella handelns fredsfrämjande effekter. Artikeln jämför de parallella projekten att omtolka realistiska och liberala klassiker och diskuterar relevansen i denna pågående omkastning i ämnets teoretiska kanon för hur vi forskar och undervisar om internationell politik i dag.

This article compares reinterpretations of classical international theory that alter the conventional roles of the established schools of thought: Classical realists intervened in politics and sought to reform international order, while classical liberalism can accommodate both balance of power, geopolitical materialism and skepticism towards the pacifying effects of international trade. The article compares the parallel projects of reinterpreting realist and liberal classics and discusses the relevance of these shifts in the sub-disciplinary canon for how to teach and study international politics today.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: International theory, realism, liberalism, utopianism

Suggested Citation

Karlsson Schaffer, Johan, Realisternas utopism och liberalernas realism – Nya perspektiv på klassikerna i internationell teori (Realist Utopianism and Liberal Realism – New Perspectives on the Classics of International Theory) (November 5, 2012). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2274651 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2274651

Johan Karlsson Schaffer (Contact Author)

University of Gothenburg - School of Global Studies ( email )

POB 700
Gothenburg, SE 40530
Sweden

University of Oslo - Faculty of Law ( email )

PO Box 6706 St Olavsplass
Oslo, 0130
Norway

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
84
Abstract Views
955
rank
399,179
PlumX Metrics