Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research)

In Svend Brinkmann and Lene Tanggaard, eds., Kvalitative metoder, København: Hans Reitzels Forlag, pp. 463–487

26 Pages Posted: 18 Jun 2013 Last revised: 29 Nov 2013

See all articles by Bent Flyvbjerg

Bent Flyvbjerg

University of Oxford - Said Business School; IT University of Copenhagen; St Anne's College, University of Oxford

Date Written: February 2010

Abstract

The English version of this article can be found at: http://www.ssrn.com/abstract=2230464

La versión española de este artículo se puede encontrar en: http://www.ssrn.com/abstract=2278291

Den Svenska versionen av denna artikel finns på: http://www.ssrn.com/abstract=2278403

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj: http://www.ssrn.com/abstract=2278318

Denne artikel undersøger fem udbredte misforståelser vedrørende casestudiet som forskningsmetode: (1) teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden; (2) man kan ikke generalisere ud fra enkelttilfælde, og derfor kan enkeltstående casestudier ikke bidrage til videnskabelig udvikling; (3) casestudiet egner sig bedst til udvikling af hypoteser, mens andre metoder er mere velegnede til tese-test og teoridannelse; (4) casestudiet har tendens til verifikation; og (5) det er ofte vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier. Artiklen forklarer og korrigerer disse misforståelser én for én og konkluderer med Kuhn, at en videnskabelig disciplin uden et stort antal omhyggeligt udførte casestudier er en disciplin uden systematisk produktion af eksemplarer, og en disciplin uden eksemplarer mangler gennemslagskraft. Gode og hyppigt udførte casestudier er en forudsætning for stærke samfundsvidenskaber. Nøgleordene er casestudie, caseudvælgelse, kritiske cases og casestudiers validitet.

This article examines five common misunderstandings about case-study research: (a) theoretical knowledge is more valuable than practical knowledge; (b) one cannot generalize from a single case, therefore, the single-case study cannot contribute to scientific development; (c) the case study is most useful for generating hypotheses, whereas other methods are more suitable for hypotheses testing and theory building; (d) the case study contains a bias toward verification; and (e) it is often difficult to summarize specific case studies. This article explains and corrects these misunderstandings one by one and concludes with the Kuhnian insight that a scientific discipline without a large number of thoroughly executed case studies is a discipline without systematic production of exemplars, and a discipline without exemplars is an ineffective one. Social science may be strengthened by the execution of a greater number of good case studies.

Note: Downloadable document is in Danish.

Suggested Citation

Flyvbjerg, Bent, Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research) (February 2010). In Svend Brinkmann and Lene Tanggaard, eds., Kvalitative metoder, København: Hans Reitzels Forlag, pp. 463–487, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2278229

Bent Flyvbjerg (Contact Author)

University of Oxford - Said Business School ( email )

Oxford
Great Britain

IT University of Copenhagen ( email )

Copenhagen
Denmark

St Anne's College, University of Oxford ( email )

Oxford
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
8,865
Abstract Views
25,186
Rank
1,279
PlumX Metrics