Fem missförstånd om fallstudieforskning (Five Misunderstandings about Case-Study Research)

Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 106, No. 3, pp. 185-206 (2003)

22 Pages Posted: 18 Jun 2013

See all articles by Bent Flyvbjerg

Bent Flyvbjerg

University of Oxford - Said Business School; IT University of Copenhagen; St Anne's College, University of Oxford

Date Written: August 1, 2003

Abstract

När jag först blev intresserad av djuplodande fallstudieforskning försökte jag förstå hur makt och rationalitet skapar varandra och utformar den urbaniserade omgivning i vilken vi lever (Flyvbjerg 1998a). Det stod klart för mig att djuplodande fallstudier var nödvändiga för att man skulle kunna förstå en komplicerad fråga som denna. Det var lika klart, emellertid, att mina lärare och kollegor ihärdigt avrådde mig för att använda denna speciella forskningsmetodologi.

When I first became interested in in-depth case-study research, I was trying to understand how power and rationality shape each other and form the urban environments in which we live (Flyvbjerg, 1998). It was clear to me that in order to understand a complex issue like this, in-depth case-study research was necessary. It was equally clear, however, that my teachers and colleagues kept dissuading me from employing this particular research methodology.

The English version of this article can be found at: http://www.ssrn.com/abstract=2230464

La versión española de este artículo se puede encontrar en: http://www.ssrn.com/abstract=2278291

Den danske version af denne artikel kan findes på: http://www.ssrn.com/abstract=2278229

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj: http://www.ssrn.com/abstract=2278318

Note: Downloadable document is in Swedish.

Suggested Citation

Flyvbjerg, Bent, Fem missförstånd om fallstudieforskning (Five Misunderstandings about Case-Study Research) (August 1, 2003). Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 106, No. 3, pp. 185-206 (2003), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2278403

Bent Flyvbjerg (Contact Author)

University of Oxford - Said Business School ( email )

Oxford
Great Britain

IT University of Copenhagen ( email )

Copenhagen
Denmark

St Anne's College, University of Oxford ( email )

Oxford
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
490
Abstract Views
2,933
Rank
105,273
PlumX Metrics