Conceptul De Profeţie Mesianică În Vechiul Testament: Definire Şi Statistic (The Messianic Prophecy Concept in the Old Testament: Definition and Statistics)

Studia UBB Theologica Graeco-Catholica Varadiensis, Cluj-Napoca, LVII, 2,pp. 69-78, 2012

10 Pages Posted: 27 Jun 2013

Date Written: December 1, 2012

Abstract

Conceptul de profeţie mesianică în Vechiul Testament: definire şi statistici. Articolul de faţă îşi propune spre abordare atât profeţia din cadrul Vechiului Testament în general, cât şi profeţia mesianică în particular. În atingerea acestui deziderat, articolul debutează descriind slujba de profet în Vechiul Testament în perioada peregrinului ebraic, cea din timpul dinastiei lui Israel şi apoi cea din vremea profeţilor. De asemenea, articolul defineşte conceputul de profeţie din cadrul Vechiului Testament, descriind importanţa şi frecvenţa cu care apar profeţiile mesianice în istoria ebraică. Deoarece este unanim acceptat că orice profeţie presupune atât o promisiune, cât şi o împlinire, articolul argumentează acest lucru pe baza legii probabilităţii din matematică, arătând că împlinirea întâmplătoare a unei profeţii mesianice în persoana lui Isus Hristos este absolut imposibilă.

This article wants to approach not only the prophecy from the Old Testament’s inside in general, but also the messianic prophecy in particularly. To reach this purpose, the article starts describing work as a minister in the Old Testament during the time of the Hebraic peregrine, one of Israel dynasty and then one of the prophets. Later, the article defines the concept of prophecy from the Old Testament’s inside, describing the importance and frequency wherewith appear the messianic prophecy in Hebraic history, because it’s known that any prophecy assumes not only the promise, but also achievement. The article certifies this thing on the strength of probability law from mathematics, proving that the randomly achievement of a messianic prophecy accomplished by Jesus Christ is absolutely impossible.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: prophet, prophecy in Old Testament, messianic prophecy, law of probability, fulfilment

JEL Classification: Z12

Suggested Citation

Nechifor, Caleb Otniel Traian, Conceptul De Profeţie Mesianică În Vechiul Testament: Definire Şi Statistic (The Messianic Prophecy Concept in the Old Testament: Definition and Statistics) (December 1, 2012). Studia UBB Theologica Graeco-Catholica Varadiensis, Cluj-Napoca, LVII, 2,pp. 69-78, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2285104 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2285104

Caleb Otniel Traian Nechifor (Contact Author)

Liceul Crestin Pro Deo ( email )

Al. Vaida Voevod nr. 55A
Cluj-Napoca, Cluj 400174
Romania
+40747322955 (Phone)

HOME PAGE: http://calebn.wordpress.com

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
779
rank
315,263
PlumX Metrics