Înscrisurile -- mijloc de probă în procedura fiscală (Documents -- Evidence in Fiscal Procedure)

14 Pages Posted: 6 Jan 2014

See all articles by Octavia Maria Cilibiu

Octavia Maria Cilibiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: July 31, 2011

Abstract

Romanian Abstract: În vederea determinării stării de fapt fiscale, Codul de procedură fiscală reglementează printre mijloacele de probă folosite în procedura fiscală şi înscrisurile. Astfel, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. Tot în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

Înscrisurile se administrează în procedura fiscală a soluţionării contestaţiei fiscale, procedură necontencioasă, precum şi în cazul verificării situaţiei fiscale personale de către organele fiscale pentru a determina starea de fapt fiscală reală.

Nepunerea, de către contribuabil sau de către persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice, la dispoziţia organului fiscal a registrelor, evidenţelor, documentelor de afaceri şi oricăror altor înscrisuri, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

English Abstract:In order to establish the fiscal status quo, the Fiscal Procedure Code brings documents under regulation as one of the evidence means used in fiscal procedure. Thus, the contributor is liable to provide registries, inventories, business documents and any other documents to the fiscal authority. Also, with the same purpose of establishing the fiscal status quo, the fiscal authority is entitled to request documents from other persons, with whom the contributor has or had economic or legal relations.

Documents are managed within the fiscal procedure of resolving the fiscal appeal, a non-litigation procedure, as well as within the examination of the personal fiscal status by fiscal authorities, in order to determine the real fiscal status quo.

Failure of the contributor or the persons with whom the contributor has or had economic or legal relations to provide the fiscal authorities with registries, inventories, business documents and any other documents necessary for establishing the fiscal status quo, is considered an infringement and is penalized by fine.

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: mijloc de proba, înscrisurile, procedura fiscală, contribuabil, organ fiscal. means of evidence, documents, fiscal procedure, contributor, fiscal authority

JEL Classification: K34, K40

Suggested Citation

Cilibiu, Octavia Maria, Înscrisurile -- mijloc de probă în procedura fiscală (Documents -- Evidence in Fiscal Procedure) (July 31, 2011). Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2297319

Octavia Maria Cilibiu (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
254
PlumX Metrics