Natura juridică a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere (Legal Nature of Interests, Late-Payment Penalties or Additions)

8 Pages Posted: 4 Jan 2014

See all articles by Octavia Maria Cilibiu

Octavia Maria Cilibiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: December 28, 2011

Abstract

Romanian Abstract: Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a creanţelor fiscale care se fac venit la bugetele locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

English Abstract: If the debtor does not discharge the payment obligations in due time, he will be charged interests and late-payment penalties.

Interests are calculated for each late day, starting with the day immediately after the due date and up to the date the due amount is paid inclusively.

Late payment of tax obligations is applied a lateness penalty due to the failure of not paying the main tax obligations in due time.

If case of not discharging the tax debts in due time, which turn into local budget revenue, the debtor will be charged late-payment additions.

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere, creanţe accesorii, sancţiuni fiscale., late-payment penalties, late-payment additions, addition debts, tax penalties.

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Cilibiu, Octavia Maria, Natura juridică a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere (Legal Nature of Interests, Late-Payment Penalties or Additions) (December 28, 2011). Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2302315

Octavia Maria Cilibiu (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
358
PlumX Metrics