Zipfov Zakon I Gradovi U Srbiji (Zipf's Law and Cities in Serbia)

Zbornik Matice srpske za drustvene nauke, No. 131, pp. 149–154, (2010)

6 Pages Posted: 15 Aug 2013

See all articles by Zdravko Šolak

Zdravko Šolak

Visoka poslovna skola Novi Sad

Nikola Dobric

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik

Date Written: 2010

Abstract

Формулисан, и највише коришћен у лингвистици, Зипфов закон већ дужи низ година привлачи пажњу демографа и економиста који проучавају регионални развој или се баве истраживањима у оквиру урбане економије. Поготово је интензивна примена овог закона у анализи распореда градова у једној земљи с обзиром на број становника који у њима живи. У овом раду примењен је Зипфов закон у анализи дистрибуције градова у Србији према величини њиховог становништва. Одређене су Зипфове регресије на основу података о становништву градова према пописима из 1991. и 2002. године уз искључење градова који имају мање од седам хиљада становника. Добијени су резултати: за 1991. годину: ln (ранг) = 13,79 – 1,025 ln (број становника), R2=0,96; за 2002. годину: ln (ранг) = 13,88 – 1,032 ln (број становника), R2=0,96. У раду је указано на могућност примене Зипфовог закона на градове у Србији имајући у виду податке наредног пописа становништва, као и факторе који модификују природно кретање становништва и миграције које су последица економских промена. Пре свега ту је чињеница да је Србија постала самостална држава Осим тога према градовима у Србији усмеравало се становништво с кризних и ратом захваћених подручја.

Formulated and mostly employed in linguistics, Zipf’s law has been drawing attention of demographers and economist for a number of years relevant to their exploration of regional development or research within urban economy. Particularly intensive application of this law can be seen in analyzing the distribution of cities within a given country regarding the number of inhabitants living in them. The paper shows the application of Zipf’s law in an analysis of the distribution of cities in Serbia according to the size of their population. Zipf’s regressions have been determined based on the data provided by the 1998 and 2002 censuses, excluding the places populated by less than seven thousand inhabitants. The results arrived at are: for 1991: ln (rank)=13,79-1,025 ln (number of inhabitants), R2=0,96; for 2002 ln (rank)=13,88-1,032 ln (number of inhabitants), R2=0,96. The paper points out the applicability of Zipf’s law on cities in Serbia having in mind the data gathered by the next census, as well as the factors which influence and modify the natural movements of the population and migrations spurred by economic changes. One of the most important ones is the fact that Serbia had become an independent country. Apart from that, the cities in Serbia took in the people coming from war torn and crisis enveloped neighboring regions.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: Zipf’s law, cities in Serbia, migrations

Suggested Citation

Šolak, Zdravko and Dobric, Nikola, Zipfov Zakon I Gradovi U Srbiji (Zipf's Law and Cities in Serbia) (2010). Zbornik Matice srpske za drustvene nauke, No. 131, pp. 149–154, (2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2309954

Zdravko Šolak

Visoka poslovna skola Novi Sad ( email )

Vladimira Perica 4
Novi Sad
Novi Sad, SC Serbia 21000
Yugoslavia

Nikola Dobric (Contact Author)

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik ( email )

Universitätsstrasse 65-67
Klagenfurt, Corinthia 9020
Austria

HOME PAGE: http://www.uni-klu.ac.at/iaa/inhalt/2512.htm

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
238
PlumX Metrics